Ministr kultury odsouhlasil moderní točnu pro rekonstruovanou státní operu

20. 8. 2018
Divadlo
Opera

Národní divadlo předložilo v průběhu rekonstrukce budovy státní opery návrh změny z původně schválené repase stávající točny na nově navrženou válcovou točnu s vestavěnými stoly.

V průběhu rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery byly při demontáži stávající točny odhaleny zásadní konstrukční problémy
tohoto provozního celku, kdy řada konstrukcí vykazuje vysokou míru poškození. Bylo by tak nutné je zásadním způsobem nejen repasovat,
ale řešit jako nové konstrukční řešení, aby byla zajištěna správná funkce točny jako celku. V zásadě by tak bylo nutné točnu vyrobit téměř nově, smontovat a zprovoznit mimo budovu Státní opery. Následně vše geometricky zafixovat pro následnou přesnou montáž na stavbě. Všechny tyto kroky, by byly finančně a časově náročné.

Národní divadlo, jež je investorem rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery, předložilo v průběhu rekonstrukce návrh změny
z původně schválené repase stávající točny na nově navrženou válcovou točnu s vestavěnými stoly. Nově navržený systém nabízí obrovskou variabilitu a scénické možnosti, kdy pomocí primárních a sekundárních stolů bude možné vytvářet různé varianty uspořádání jeviště. Prostor jeviště Státní opery tedy bude mít mnohem větší scénografický potenciál, který bude nová točna schopna vytvořit během představení před divákem. „Koncepce nově navržené technologie točny je moderní a odpovídá dnešním vysokým nárokům na inscenování nejnáročnějších
operních a jiných představení. Uplatněním navržené jevištní technologie dojde ke generačnímu posunu pro další scénografické možnosti
a navržené řešení představuje v současné době absolutní špičku v technologii spodního jeviště,“
uvádí ministr kultury Antonín Staněk.

Náměstek pro řízení ekonomické sekce Ministerstva kultury René Schreier k této pozitivní změně dodává: „Po doložení projektové dokumentace na novou válcovou točnu, včetně jejího rozpočtu, který je stanoven v přípočtu na částku ve výši 115 484 926,- Kč bez DPH a v odpočtu částkou
6 626 683,- Kč bez DPH (absolutní navýšení 108 858 243,- Kč bez DPH, tedy 131 718 474,- Kč vč. DPH) odsouhlasilo předloženou změnu Ministerstvo kultury a následně Ministerstvo financí.“

„V divadelní sezoně 2019/2020 znovuotevřeme Státní operu nejen krásně opravenou, ale také vybavenou nejmodernější jevištní technologií,
jak si scéna Národního divadla zaslouží,“
dodává ředitel Národního divadla Jan Burian.

Současně s touto změnou byla odsouhlasena také moderní videotechnologie pro pořizování a zpracování audiovizuálních záznamů ve Full HD kvalitě. Tato kvalita umožní i přímý televizní přenos pro standardní televizní vysílání nebo pro kina. V těchto případech bude divadlo plně „soběstačné“, pro pořízení záznamu ve vysílací kvalitě a nebude potřeba asistence kamerových vozů a režie ze strany televizní společnosti.
Pro přímý přenos tak bude stačit jen přenosový vůz. Vedle televizního vysílání bude instalovaná technologie sloužit i pro stále častěji používaný Live – Streaming.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK, +420 702 010 461, simona.cigankova@mkcr.cz
Tomáš Staněk, tiskový mluvčí ND, +420 605 207 249, t.stanek@narodni-divadlo.cz