Jan Burian v představenstvu Opera Europa

23. 11. 2014

Ředitel Národního divadla doc. MgA. Jan Burian se stal členem představenstva profesní asociace Opera Europa. Valná hromada členů ho zvolila do funkce na tříleté období v sobotu 22. listopadu 2014 na své podzimní konferenci v Brně.

Své zvolení vnímám jako podporu nezbytným transformačním krokům probíhajícím v Národním divadle. Má účast na rozhodování v představenstvu Opera Europa přinese zintenzivnění vztahů s členy této pro nás nezbytné a vlivné profesní organizace. Národní divadlo patří tradicí, počtem představení a uměleckou kvalitou ke klíčovým operním domům, které mohou nabídnout své zkušenosti,“ říká ředitel doc. MgA. Jan Burian.
Opera Europa se sídlem v Bruselu sdružuje na 148 operních divadel a festivalů v Evropě. Představenstvo tvoří patnáct volených členů v čele s prezidentkou Evou Kleinitz, ředitelkou opery Státní opery Stuttgart. Čtyřdenní podzimní konference v Brně a Ostravě, která se skončila v neděli 23. listopadu 2014 hostila přes 220 účastníků z 23 zemí Evropy, Ruska, USA a Kanady.


Další členové boardu Opery Europa