Generální oprava fasády úspěšně pokračuje

2. 10. 2012

Generální oprava fasády historické budovy Národního divadla úspěšně pokračuje. První etapa prací byla zahájena začátkem června letošního roku. Během divadelních prázdnin stačili pracovníci zhotovitelské firmy, OHL ŽS, a.s., provést těžší bourací práce, odstranění nátěrů i výměnu sochařských prvků. první etapa generální opravy bude končit v květnu příštího roku, náročné práce budou podle plánu probíhat až do konce roku 2015.

Práce na fasádě zatím probíhají podle plánu a bez komplikací. Náročná oprava zatím také nijak nenarušuje dopravu kolem Národního divadla ani hrací plán našich uměleckých souborů,“ říká Miroslav Růžička, zástupce technicko-provozního ředitele Národního divadla.
Vlastní generální oprava fasád byla zahájena 1. etapou, v rámci které bude opravena severní fasáda historické budovy ND a všechny balkony a terasy. Do poloviny července probíhaly doplňující restaurátorské průzkumy, jejichž účelem bylo ověření a stanovení způsobu čištění a úroveň vyčištění. Během prázdnin probíhala oprava hlavních vstupních dveří, zárubní a dalších truhlářských prvků v místech přístupných veřejnosti, aby tato činnost neomezovala provoz divadla v nové divadelní sezoně. Byly odstraněny staré nátěry a opravena drobná poškození. Odvezena a opravena byla také světla ve vstupním prostoru a na lodžii. V restaurátorských dílnách přitom současně probíhají repase, včetně výroby replik zámečnických konstrukcí.

Na rekonstrukci fasády se podílí i firma Kärcher, která sponzorsky podporuje restaurátorské práce svým know-how a poskytnutím čisticí techniky tak, aby mohly být z fasády divadla šetrně odstraněny nánosy nečistot poškozujících kámen. „Bezplatné zapůjčení vysokotlakých čističů s ohřevem, tryskacích systémů, mokro-suchých vysavačů a dalších přístrojů je vítaná pomoc a šance šetřit náklady,“ upozorňuje Miroslav Růžička.
Během léta proběhly díky příznivému počasí v maximální možné míře bourací práce podlah na balkónech a terasách, kde jsou v současnosti pokládány nové hydroizolace a kde řemeslníci zahajují práce na pokládce kamenných dlažeb. K čištění kamenných fasád je používáno omytí tlakovou vodou, párou, chemické čištění a abrazivní metoda čištění, tedy tryskání za sucha a mokra velmi jemnou skelnou struskou. Poškozené části balustrád, poškozené sloupky a římsy byly vyměněny za kopie z přírodního pískovce. Kámen i omítky byly na exponovaných místech chemicky hydrofobizovány a následně retušovány  tak, aby jejich barevný tón korespondoval se zbytkem fasády. Severní fasáda tamburu je v současné době před dokončením a je na ní patrná cílová úroveň vyčištění této i ostatních částí fasád ND. 
Podle projektové dokumentace OMNIA projekt, s.r.o., rekonstrukci provádí OHL ŽS, a.s., divize Plzeň. Celkové náklady rekonstrukce dosáhnou 78,81 mil. Kč (bez DPH).