Druhá etapa restaurování lunet v hlavním foyeru Národního divadla

24. 11. 2013

Ve středu 20. listopadu 2013 začala druhá etapa restaurování nástěnných maleb ve foyeru na 1. balkoně historické budovy Národního divadla. Restaurátoři opraví lunety z cyklu Vlast Mikoláše Alše a nástropní triptych Umění Františka Ženíška. Práce by měly trvat do 15. dubna roku 2014 a probíhají za plného divadelního provozu.

Historicky první a velmi problematické restaurování prakticky provedl po divadelním požáru malíř Janez Šubič. Zejména na stropě provedl zásahy, které pozměnily vizuálně vyznění díla. Již v loňské první restaurátorské etapě jsme provedli citlivou rekonstrukci stropu na základě dochovaných Ženíškových návrhů,“ říká konzervátorka Národního divadla Petra Daňhelová.
Restaurování opět provádí tým restaurátorů pod vedením akademického malíře Tomáše Záhoře a Tomáše Bergera.
Rozsah prací se bude podobat první etapě, která skončila v květnu letošního roku,“ vysvětluje ředitel Národního divadla Doc. Jan Burian. „Její součástí byla podrobná dokumentace, dodatečné průzkumy, čištění, retušování, tmelení a fixování maleb. Cílem byl také jednotný přístup k restaurování, který je aplikován v podstatě poprvé v historii maleb,“ dodává.
Chystané práce stejně jako v první etapě kompletně financuje zlatá mecenáška ND Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl: „Kulturní dědictví je naším odkazem a musí být zachováno. Stav lunet je kritický a škody by mohly toto jedinečné dílo nenávratně ohrozit. K Národnímu divadlu mám blízký vztah a velmi mi záleží na tom, aby o něj bylo dobře postaráno.“
Národní divadlo nabídne zájemcům možnost blíže se seznámit s unikátními malbami během speciálních prohlídek, které bude pořádat v průběhu restaurování. Bližší informace k organizaci a registraci na prohlídky budou k nalezení na webových stránkách.