Alšovým lunetám byla navrácena původní krása

25. 6. 2013

V historické budově Národního divadla bylo dokončeno restaurování první části lunet z cyklu Vlast a Úpadku umění z triptychu Umění.

Práce byly zahájeny v lednu letošního roku a zahrnovaly lunety Táborsko, Otavu, Žalov, Stráž na pomezí, Vypravování a nástropní malbu Úpadek umění. Vedoucím restaurátorem byl akademický malíř Tomáš Záhoř s týmem pěti restaurátorů – malířů. Restaurování proběhlo díky velkorysému, bezmála půlmilionovému daru předsedkyně Mecenášského klubu ND Prof. Dr. Dadji Altenburg-Kohl. 
Návrhy lunet pocházejí od Mikoláše Alše a Františka Ženíška a lunety samotné mají za sebou velmi pestrou historii. „V průběhu požáru byly poškozeny především vodou a došlo k jejich podmáčení. Následně byly různým způsobem zhruba v cyklu 20 let restaurovány s menším či větším úspěchem,“ vysvětluje pověřený ředitel ND Václav Pelouch.
Rád bych při této příležitosti veřejně poděkoval paní profesorce Dr. Dadje Altenburg-Kohl, protože to, že nyní lunety procházejí kompletním restaurováním, je hlavně její zásluha,“ dodává. „Podpora tohoto projektu vystihuje můj vztah k umění, divadlu a lásku k lidem, kteří tu pracují. Zároveň to chápu jako respekt k odkazu našich předků a našeho kulturního dědictví, za které bychom měli přejímat odpovědnost,“ doplňuje předsedkyně Mecenášského klubu ND Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl. 
Malby byly malovány různými umělci s rozdílnou technologickou schopností, různými typy temperové techniky. Ve velkém měřítku se tu vyskytuje olejomalba. Cílem současného restaurování bylo pietní upevnění originálních šupin, jemné odstranění přemaleb a některých retuší. Po posouzení stavu zachování jednotlivých lunet na základě podrobné dokumentace původního stavu bylo zásadní nalézt vhodný jednotící způsob k retuším, které by především přispěly ke sjednocení viditelných rozdílů lunetových maleb. Úkolem bylo zpevnit odpadávající šupiny originální vrstvy, povrch maleb zbavit povrchových mechanických usazenin a starých degradovaných fixáží, sejmout starší nevhodné retuše a přemalby a vzniklou situaci retušovat. 
Zásadním přínosem tohoto posledního restaurování je fakt, že lunety a nástropní malba byly snad poprvé ve své historii zrestaurovány jednotným přístupem. O práci restaurátorů a jejich skvěle odvedené práci a změně, která je patrná pouhým okem, se nyní přitom mohou přesvědčit i návštěvníci historické budovy Národního divadla.

Fotodokumentace v tiskové kvalitě ke stažení ve formátu ZIP (celkem 81 MB, 12 fotografií)

Foto: Jan Mastník a Tomáš Záhoř