Vidím nevidím

Foto: Hana Smejkalová, Marek Volf, Daniel Rozsnyó

Laterna magika |  Nová scéna

Laterna magika | Vidím nevidím - foto: Hana Smejkalová

Laterna magika | Vidím nevidím - foto: Hana Smejkalová

Laterna magika | Vidím nevidím - foto: Hana Smejkalová

Laterna magika | Vidím nevidím - foto: Hana Smejkalová

Laterna magika | Vidím nevidím - foto: Hana Smejkalová

Laterna magika | Vidím nevidím - foto: Hana Smejkalová

Laterna magika | Vidím nevidím - foto: Daniel Rozsnyó

Laterna magika | Vidím nevidím - foto: Marek Volf

Laterna magika | Vidím nevidím - foto: Marek Volf

Laterna magika | Vidím nevidím - foto: Marek Volf

Laterna magika | Vidím nevidím - foto: Marek Volf