Sergej Prokofjev: Láska ke třem pomerančům

Foto: Dasa Wharton

Národní divadlo - Premiéra 16. května 2019

Láska ke třem pomerančům - Jiří Brückler, Zdeněk Plech, Artur Garbas

Láska ke třem pomerančům - Andrea Kalivodová, Artur Garbas

Láska ke třem pomerančům - Roman Janál, Veronika Hajnová

Láska ke třem pomerančům - Artur Garbas, Jana Sýkorová

Láska ke třem pomerančům - Aleš Briscein

Láska ke třem pomerančům - Jaroslav Březina, Aleš Briscein

Láska ke třem pomerančům - Josef Moravec, Martin Šrejma

Láska ke třem pomerančům - Martin Šrejma

Láska ke třem pomerančům - Martin Šrejma, Josef Moravec

Láska ke třem pomerančům - Jan Hnyk, Josef Moravec

Láska ke třem pomerančům - Josef Moravec, Martin Šrejma

Láska ke třem pomerančům - František Zahradníček, Csaba Kotlár, Losers Cirque Company

Láska ke třem pomerančům - Jaroslav Březina, Aleš Briscein

Láska ke třem pomerančům - Jaroslav Březina, Aleš Briscein, Losers Cirque Company

Láska ke třem pomerančům - Jaroslav Březina, Eva Urbanová

Láska ke třem pomerančům - Eva Urbanová, Losers Cirque Company

Láska ke třem pomerančům - Eliška Weissová

Láska ke třem pomerančům - Eva Urbanová a Podivíni

Láska ke třem pomerančům - Eva Urbanová

Láska ke třem pomerančům - Losers Cirque Company

Láska ke třem pomerančům - Marie Fajtová

Láska ke třem pomerančům - Marie Fajtová, Aleš Briscein

Láska ke třem pomerančům - Jana Sibera, Josef Moravec

Láska ke třem pomerančům - Losers Cirque Company

Láska ke třem pomerančům - Zdeněk Plech, František Zahradníček, Jiří Brückler, Aleš Briscein, Marie Fajtová

Láska ke třem pomerančům

Láska ke třem pomerančům - Podivíni

Láska ke třem pomerančům