Cube

Foto: Serghei Gherciu, Hana Smejkalová, Benjamin Peguero

Laterna magika | Nová scéna

Laterna magika – Cube (foto Benjamin Peguero)

Laterna magika – Cube (foto Benjamin Peguero)

Laterna magika – Cube (foto Benjamin Peguero)

Laterna magika – Cube (foto Benjamin Peguero)

Laterna magika – Cube (foto Hana Smejkalová)

Laterna magika – Cube (foto Hana Smejkalová)

Laterna magika – Cube (foto Hana Smejkalová)

Laterna magika – Cube (foto Hana Smejkalová)

Laterna magika – Cube (foto Hana Smejkalová)

Laterna magika – Cube (foto Hana Smejkalová)

Laterna magika – Cube (foto Hana Smejkalová)

Laterna magika – Cube (foto Hana Smejkalová)

Laterna magika – Cube (foto Hana Smejkalová)

Laterna magika – Cube (foto Serghei Gherciu)

Laterna magika – Cube (foto Serghei Gherciu)

Laterna magika – Cube (foto Serghei Gherciu)

Laterna magika – Cube (foto Serghei Gherciu)

Laterna magika – Cube (foto Serghei Gherciu)

Laterna magika – Cube (foto Serghei Gherciu)

Laterna magika – Cube (foto Serghei Gherciu)

Laterna magika – Cube (foto Serghei Gherciu)