ND+

Tahák pro učitele

ND+

Základní informace

Přibližná délka představení

25 minut, bez přestávky

Nastudování

V češtině

Pojďme společně do divadla, tentokrát ale bez žáků a studentů!

O inscenaci

Nejprve se před představením setkáte s dramaturgem dané inscenace, nebo se dozvíte – a případně si lehce vyzkoušíte – jakými doprovodnými programy k dané inscenaci chceme divadlo přiblížit mladé generaci.

Po představení nabízíme možnost přátelského posezení v divadelní kavárně.