Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
celoroční projekt ND+ se střední školou
ND+

Partnerská škola Činohry ND

celoroční spolupráce školy s lektorkou Činohry ND

ND+
Činohra

Základní informace

HLEDÁME PARTNERSKOU ŠKOLU ČINOHRY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023!

Chcete mít s Národním divadlem intenzivní kontakt? Zažít rok plný divadelních představení, diskuzí s tvůrci, setkání s herci, tvůrčích dílen a kurzů? Přihlaste se do projektu Partnerská škola Činohry!

Smyslem partnerství škol a Činohry Národního divadla je přiblížit mladé generaci divadelní umění
coby specifický druh uměleckého vyjádření, nedílnou součást české kultury a kulturnosti a zároveň
i prostředek pro konfrontaci se současnými společenskými tématy.

Žákům partnerské školy nabízíme, aby dramatické umění aktivně objevovali, zkoušeli a konfrontovali
s ním sami sebe, své názory a postoje, své estetické vnímání a nacházeli možnosti pro vlastní,
osobité vyjádření skrze divadelní prostředky.

Během partnerství nabízíme žákům účast na tvůrčích dílnách a doprovodných programech k představením
Činohry ND a Laterny magiky, seznámení s divadelním provozem a divadelními profesemi
(dílna Divadlo? Divadlo!), vedení k pozornějšímu vnímání jednotlivých inscenací (tvůrčí dílny před
představením), rozvíjení schopnosti recepce a reflexe divadelního představení (kurz ND Young),
prohlídky budov a pracovišť ND, ve spolupráci se školou přípravu projektového dne či účast na společných
akcích.

Partnerství divadla a škol představuje společnou cestu – divadla k jeho divákům a opačně. Délka
partnerství se uzavírá nejprve na jednu divadelní sezónu, ve které by měly společné aktivity
zasáhnout co největší množství tříd a pedagogů. Vše samozřejmě vychází ze společné domluvy,
možností divadla i školy a z konkrétních vzdělávacích potřeb a plánů. Motivace a angažovanost
je však pro výběr partnerské školy rozhodující, podpora vedení školy zásadní.

Abychom se o vaší škole, možnostech, představách a přáních o budoucí spolupráci dozvěděli co
nejvíce, prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře a zaslání mailem na uvedenou adresu. Poté
Vás kontaktuje divadelní lektorka a domluví případnou schůzku k ujasnění dalších podrobností.

Bližší informace poskytuje lektorka ND+ Zuzana Kráľová | z.kralova@narodni-divadlo.cz

Sdílet na sociálních sítích