ND+

ND Talks: Kulturní instituce mezi státem, občanskou společností a trhem

Kulturní instituce mezi státem, občanskou společností a trhem

ND+
Nová scéna

Vážení diváci,

Národní divadlo zahájilo 10. května předprodej vstupenek na červen 2021.
Návštěvníci musí podle rozhodnutí vlády o rozvolnění v oblasti kultury splnit tyto podmínky.

Vstupenky lze zakoupit na webu Národního divadla, znovu otevřená je Hlavní pokladna Národního divadla na Nové scéně. Ostatní pokladny zůstávají do odvolání nadále uzavřeny.

Základní informace

Moderuje
Alice Koubová

filosofka působící na Filosofickém ústavu AV

Složitý vztah mezi státem, občanskou společností a trhem vytváří prostor, v kterém se umění uskutečňuje v rámci takzvaných kulturních institucí.

O inscenaci

Co je to kulturní instituce, jaké jsou její předpoklady, podmínky, modality? Jak může kulturní instituce aktivně působit v takto popsaném veřejném prostoru? Považujeme kulturní instituce a její představitele za nositele specifických hodnot společnosti? A pokud ano, proč? Mají právo vyjadřovat se k veřejným otázkám více než někdo jiný? Mají sílu intervenovat, nebo jsou bezmocné? Je umění silnější, je-li institucionalizované, nebo je-li subversivní, anarchistické, intervenční?

Hosty debaty budou socioložka Tereza Stöckelová, člen garanční rady Národní galerie Josef Pleskot a Nataša Zichová z odboru umění Ministerstva kultury ČR. 

Sdílet na sociálních sítích