Building Conversation: Konverzace beze slov
Ostatní

Building Conversation: Konverzace beze slov

Základní informace

O inscenaci

Slovy vyznáváme lásku, slovem vyhlašujeme válku, slovem vychováváme děti. Od prvního do posledního okamžiku života člověk vysloví kolem osmi miliard slov. Přečteme a uslyšíme pětkrát víc. Lidská kultura je založená na debatě, na mluvení. Evropa je konverzace. Nizozemí je konverzace. My jsme konverzace. Building Conversation je cvičení. Building Conversation je jako skupinový volný pád: člověk se pustí do debaty s ostatními, aniž by věděl, jak dopadne. Building Conversation vytvořila umělců, které zajímá, co se stane, když spolu začneme debatovat. Nechali se inspirovat konverzačními technikami z celého světa a vedou několik různých konverzací s účastníky v nejrůznějších evropských městech. Jak mluvíme? Jak nakládáme se slovy? Jak úspěšní, chytří, agresivní nebo laskaví jsme v debatě? To zjišťuje Building Conversation: věnuje se tomu, jak mluvíme. Mimo svůj každodenní provoz, mimo své běžné zvyklosti. Konverzujte s námi. Building Conversation vznikla z popudu Lotte van den Berg a Daan’t Sas a rozrostla se ve skupinu botaniků, filosofů, aktivistů a přátel. Všechny fascinuje to, co se stane, když spolu lidé začnou debatovat. Ze série konverzací přiváží skupina dvě: Společné myšlení – pokus a Konverzace beze slov. -------------------------------------- KONVERZACE BEZE SLOV Inspirováno inuitskými zvyky Konverzace beze slov je inspirována každoročními setkáními Inuitů, na nichž se scházejí náčelníci, aby na sebe hodiny beze slov hleděli. Nepadne jediné slovo. Dalším inspiračním zdrojem byla performance Mariny Abramović The Artist is Present, během níž návštěvnici seděli naproti umělkyni a po vymezený čas jí mlčky hleděli do očí. Pocit, který člověk zažívá, když němě hledí někomu do očí, je mimořádný. Taková konverzace diváka nechá zažít, v čem spočívá lidský kontakt, a propojí skupinu velmi přímočarým způsobem. Jazykově bezbariérové