MENU

Balet Nová scéna

Slovanský temperament


Světové premiéry 14. a 15. června 2018

Vyberte si datum představení.

Informace

Choreografie: Katarzyna Kozielska, Andrej Kajdanovskij, Ondřej Vinklát

Slované mají bohaté kulturní a historické dědictví, vysoký kreativní potenciál. Jako součást této kultury a národů máme vlastní slovanskou lidovou tradici a jsme úzce spjati s přírodou. Téměř všechny naše zvyky a rituály vycházejí z principu jednoty s přírodou. Snadno se přizpůsobíme a zvykneme si na jiné etnické prostředí. Umělecká forma je nezpochybnitelná – původ, místo, odkud člověk pochází. Avšak pozornost, kterou Slované věnují hudebním skladatelům, a melancholie slovanské duše se vyznačují až fyzickou něžností. Katarzyna, Andrej a Ondřej jsou choreografové s jedinečnou vizí a nadáním, kteří se v této premiéře představí
jako umělci s vyvinutým smyslem pro vyjádření emocí a typickým slovanským temperamentem.

Účinkují

Obsazení zatím není známo.