Garanční rada Národního divadla

Garanční rada pro Národní divadlo je odborný poradní orgán ministra kultury.
Vznikla rozhodnutím ministryně Aleny Hanákové č. 15/2013 ze dne 21. 5. 2013. Do Zřizovací listiny ND byla vtělena rozhodnutím ministra Jiřího Balvína č. 4/2013 ze dne 16. 8. 2013.
GR, v souladu se svým Statutem, konzultuje zásadní otázky, k jejichž řešení je Ministerstvo kultury jako zřizovatel Národního divadla podle právních předpisů povoláno. GR má za účel přispět ke garanci kontinuity a předvídatelnosti výkonu veřejné správy vykonávané Ministerstvem kultury vůči Národnímu divadlu z pozice zřizovatele.