Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Garanční rada Národního divadla

Garanční rada pro Národní divadlo je odborný poradní orgán ministra kultury, má 13 členů a její členové jsou jmenováni ministrem na 4 roky. Garanční rada Národního divadla byla zřízena rozhodnutím ministryně Aleny Hanákové č. 15/2013 ze dne 21. 5. 2013. Do Zřizovací listiny ND byla vtělena rozhodnutím ministra Jiřího Balvína č. 4/2013 ze dne 16. 8. 2013. GR, v souladu se svým Statutem, konzultuje zásadní otázky, k jejichž řešení je Ministerstvo kultury jako zřizovatel Národního divadla podle právních předpisů povoláno. Garanční rada má za účel přispět ke garanci kontinuity a předvídatelnosti výkonu veřejné správy vykonávané Ministerstvem kultury vůči Národnímu divadlu z pozice zřizovatele.

Předseda Garanční rady Národního divadla