Adresa pro doručování

Národní divadlo
Ostrovní 1
112 30 Praha 1

Podatelna Národního divadla – 4. patro Provozní budovy na doručovací adrese, otevírací doba pondělí až pátek 8 –16 hod.

Datová schránka Národního divadla

ID datové schránky je qmbz5zc.
Datovou schránku obhospodařuje spisový protokol ND.

Výroční zprávy

Výroční zprávy ND

Dokumenty

Dokumenty o divadle

Šablony pro stížnosti

Národní divadlo přijímá žádosti zaslané Správní ředitelce ND na níže uvedených šablonách.