MENU

Nová scéna

Divadelní budova z roku 1983, divadelní scéna se specifickou dramaturgií. Zhlédnout zde můžete představení souborů Laterny magiky, Činohry, Baletu a Opery a řadu dalších originálních projektů.

Repertoár

Program a vstupenky

2. 10. 2018

Život československých legionářů

Sestřih filmových záběrů ze sbírek Vojenského historického ústavu, pořízených legionáři v letech 1914–1920 v Rusku. Počínají svěcením praporu České družiny v Kyjevě, zachycují boje i každodenní život vojáků na transsibiřské magistrále i návrat do vlasti kolem celého světa. Projekce je doplněna koláží portrétů československých politiků a vojáků, kteří se naší ruské anabáze účastnili.

K vidění ve Videogalerii Nové scény


1. 10. 2018

Nad zborovskou plání aneb Nejslavnější vítězství Čechů proti Čechům

Na zborovském bojišti se utkala vojska rakousko-uherské armády s Rusy. Na ruské straně poprvé na vlastním úseku vystoupily československé pluky. Drtivě zvítězily. Zborovské vítězství se později stalo prvorepublikovým symbolem, protože napomohlo formování československých legií, a tím i vzniku státu.

U Zborova však nebojovali jen Češi, ale také Češi. Jedni za Františka Josefa I. – druzí za T. G. Masaryka. Hrdinské vítězství jedněch nad druhými sice bylo kapkou v moři světové války, ale stalo se oslavou vzdoru a symbolem vítězství nad mocnářstvím. V jeho základu leží starý český boj. Ne s císařem, nýbrž nás se sebou samými. Zastupuje představu, že vždy stojíme na správné straně. Jenže která to byla? A která je to dnes? Jak se stavět k víc než milionu Čechů, kteří hrdinně bojovali za císaře pána a jeho rodinu? Je snad lépe na ně zapomenout? A jak si poradit s tím, že hrdinou je ten, kdo přeběhl a zradil? Kdo zradil svoji zem v zájmu své budoucí země? Utkání nad zborovskou plání je multimediální hospodská instalace. Proběhne ve foyer Nové scény před každým představením inscenace Plukovník Švec, bitva končí ústupem do sálu. Autoři: Petr Erbes, Honza Tomšů, Boris Jedinák


Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.