Musica non grata

… a přece zní dál 

Musica non grata rozezní hudbu meziválečné Prahy, která měla být navždy umlčena. Na notové pulty orchestrů Opery Národního divadla a Státní opery se tak po dlouhé době dostanou skladby českých a německých autorů, které nacistická ideologie zařadila na seznam „zvrhlé hudby“.

Praha 20. a 30. let byla městem, kde se střetávaly kultury česká, německá a židovská a v tom nejlepším slova smyslu se ovlivňovaly. Vznikala zde ojedinělá díla literární, divadelní, architektonická – a samozřejmě i hudební, jejichž význam zásadně překračoval hranice regionu. Praha se stala evropským hudebním centrem s bohatým společenským životem, který byl rozmetán nástupem nacistické moci. Osud dovolil těm šťastnějším z umělců navázat na své dílo v emigraci, jiní tvorbu ukončili, ale mnoho skvělých uměleckých osobností, právě na samém vrcholu tvůrčích sil, poslali nacisté zemřít do pracovních a koncentračních táborů. Mezi ně patří i mnoho hudebních skladatelů, zejména těch s česko-německo-židovským původem. 

Program projektu Musica non grata je rozvržen do čtyř divadelních sezón. Na scéně Národního divadla a Státní opery zazní více i méně známá avantgardní operní díla, symfonické a komorní koncerty. Program doprovodí výstavy, sympózia, workshopy, diskuze a filmové projekce. Koncertní a operní program bude postupně doplňován veřejně přístupnou on-line databází hudebních skladatelů a umělců, kteří působili v Praze v letech 1919-1938. 

Musica non grata je především oslavou hudby jako tvořivé lidské síly, poctou výrazu lidské důstojnosti, vzrušujícím znovuobjevováním skladeb, které nelze umlčet a které budou a musí znít dál…

Projekt je finančně podpořen Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze. 

Více informací najdete na samostatných stránkách www.musicanongrata.cz

S podporou

Nejbližší představení