Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Firemní program

Nechte Vaši firmu sehrát významnou roli v Národním divadle! Nově rozšiřujeme fundraisingové aktivity Národního divadla o firemní dárcovský program.

Přidejte se! Dávat je umění…

Program je určen pro firmy, které se rozhodly podpořit Národní divadlo mimo sponzorský program.

Dárcem ve firemním programu Národního divadla se může stát právnická osoba, která uzavře s Národním divadlem dárcovskou smlouvu. Členství v Mecenášském klubu je ve firemním programu platné po dobu jednoho roku.

SKUPINY A BENEFITY

Pravidla k čerpání benefitů

Benefity může čerpat buď jedna osoba (majitel či jednatel firmy) nebo vždy některý ze zaměstnanců. Způsob čerpání benefitů je definován v darovací smlouvě.

Přátelská firma

 • Výše příspěvku od 25 000 Kč ročně
 • certifikát dárce
 • pravidelná pozvání na setkání s umělci a akce pořádané Mecenášským klubem (představení, exkurze do Ateliérů a dílen ND, apod.)
 • 2 volné vstupenky na veřejné generální zkoušky
 • poděkování na webových stránkách Mecenášského klubu ND a v Almanachu Národního divadla
 • pravidelné zasílání elektronické verze časopisu ND

CHCI SE STÁT PŘÁTELSKOU FIRMOU

Bronzová firma

Výše příspěvku od 50 000 Kč ročně

 • benefity Přátelské firmy a navíc:
 • jedenkrát do roka prohlídka fasád Národního divadla pro Vaši firmu
 • komplexní péče a poradenství při rezervaci vstupenek do všech budov Národního divadla
 • pozvání vybraného zástupce firmy na slavnostní zakončení sezony

CHCI SE STÁT BRONZOVOU FIRMOU

Stříbrná firma

Výše příspěvku od 80 000 Kč ročně

 • benefity předcházejích kategorií a navíc:
 • možnost zakoupit si 2 vstupenky I. kategorie na všechny I. premiéry Národního divadla,
  včetně pozvání na číši vína po představení a program k inscenaci zdarma
 • jednou za sezonu pozvání na představení do zahraničí pro vybraného zástupce s doprovodem
  (výběr vhodného představení, rezervace vstupenek, doprovodný program)
 • jedenkrát do roka komentovaná prohlídka historické budovy Národního divadla či Státní opery
  pro Vaši firmu

CHCI SE STÁT STŘÍBRNOU FIRMOU

Zlatá firma

Výše příspěvku od 120 000 Kč ročně

 • benefity všech předešlých kategorií a navíc:
 • přednostní rezervace vstupenek na všechna představení
 • možnost návštěvy neveřejných generálních zkoušek (pouze vybrané inscenace)
 • možnost zprostředkování individuální návštěvy české či zahraniční divadelní scény
 • možnost cílené podpory vybraného konkrétního projektu, souboru nebo aktivity

CHCI SE STÁT ZLATOU FIRMOU

Diamantová firma

Výše příspěvku od 200 000 Kč ročně

 • benefity všech předešlých kategorií a navíc
 • možnost rezervace vstupenek na představení pro Vaši firmu se zajištěním prostor na přípitek
  před nebo po představení (výroční firemní setkání, vánoční představení, apod.)
 • zprostředkování exkluzivní individuální prohlídky jakékoliv budovy ND pro Vaši firmu (1x ročně)
 • pozvánky na společenská setkání pořádaná ND (galavečery, setkání v historické ředitelně a další)
 • možnost setkání s odborníkem z oblasti památkové péče

CHCI SE STÁT DIAMANTOVOU FIRMOU

Královská firma

Výše příspěvku od 500 000 Kč ročně

 • benefity všech předešlých kategorií a navíc:
 • dvě volné vstupenky na všechny I. premiéry ND s pozváním do salonku a číši vína s inscenačním týmem
 • možnost zprostředkování večeře či obědu na terase historické budovy ND u Trig
 • možnost zprostředkování soukromé večeře s umělcem
 • možnost návštěvy divadelní zkoušky pro vybrané zástupce firmy

CHCI SE STÁT KRÁLOVSKOU FIRMOU