Kancelář ředitele

Vedoucí kanceláře ředitele

MgA.

Zdeněk Pánek

 • +420 224 901 429
 • z.panek@narodni-divadlo.cz
Vedoucí oddělení marketingu

Mgr.

Helena Vonková

 • +420 224 901 440
 • h.vonkova@narodni-divadlo.cz
Vedoucí oddělení vnějších vztahů

Mgr.

Tomáš Froyda

 • +420 224 901 619
 • t.froyda@narodni-divadlo.cz
Sekretariát oddělení vnějších vztahů

Ivo Jirásek

 • +420 224 901 477
 • i.jirasek@narodni-divadlo.cz
Sponzoring

David Pospíšil

 • +420 224 901 459
 • d.pospisil@narodni-divadlo.cz
Vedoucí oddělení pronájmů a prohlídek

Robert Pusztai

 • +420 224 901 298
 • +420 773 797 805
 • r.pusztai@narodni-divadlo.cz
Zahraniční vztahy

Olga Semlali

 • +420 224 901 647
 • o.semlali@narodni-divadlo.cz
Protokol ředitele

Ivana Hendrychová

 • +420 224 901 180
 • i.hendrychova@narodni-divadlo.cz
Manažerka Mecenášského klubu ND

PhDr.

Karolína Matoušová-Peštová

 • +420 224 901 556
 • +420 731 603 641
 • mecenas@narodni-divadlo.cz
 • k.matousova-pestova@narodni-divadlo.cz