Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Zemřel Jiří Strejcovský

20. 5. 2022

Laterna magika

Na začátku května nás opustil ve věku nedožitých pětadevadesáti let dlouholetý inspicient, spolupracovník Laterny magiky, pan Jiří Strejcovský (14. 5. 1928 – 5. 5. 2022). Ačkoli nebyl členem uměleckého souboru, byl velmi tvůrčím člověkem a pro všechny nezapomenutelnou osobností, která k Laterně magice patřila – vždyť v ní působil plných 37 let. Byl spolehlivým až asketickým člověkem, který řídil stovky repríz inscenací Laterny magiky, sjezdil se souborem skoro všechny zahraniční zájezdy a pro svou spolehlivost se uplatnil i jako asistent režie. Jak vzpomínají bývalí kolegové Jiřího Strejcovského, jeho dalšími láskami byly kromě divadla i výtvarné umění a hudba.

Jiří Strejcovský pocházel z Moravské Ostravy. Z kvarty Vyšehradského reálného gymnázia odešel studovat na kompoziční oddělení pražské konzervatoře, přičemž ještě během středoškolských studií navštěvoval několik semestrů Hábových kurzů čtvrttónové hudby a atematického slohu. Skladbu absolvoval ve třídě profesora Františka Píchy v roce 1949. Po deseti letech ve svobodném povolání, kdy mimo jiné učil soukromě hru na klavír, nastoupil do uměleckého úseku Laterny magiky, kde pracoval jako inspicient a pomocný režisér do roku 1996. V roce 1983 mu byl udělen čestný titul Zasloužilý člen Národního divadla.

Klavírní hra a skladba byly jeho celoživotní vášní. Z významnější tvorby můžeme uvést např. houslový koncert d-moll (ve starém stylu) premiérovaný Petrem Škvorem v roce 1975 (a v pozdější nahrávce Pražského komorního orchestru), klavírní koncert c-moll (rozhlasová nahrávka se Zdenou Kolářovou) a kantátu Benedictus na slova Lukášova evangelia (rovněž ve starém slohu), vše z první poloviny padesátých let. Později zkomponoval např. sonátu pro klavír a smyčce (1970, pro Český rozhlas nahrál Ivan Klánský a Panochovo kvarteto), Hudbu pro smyčcový kvartet (premiérovaná v roce 1987 Sukovým kvartetem) nebo Epickou ciacconu pro velký orchestr (rozhlasová premiéra s Moravskou filharmonií a dirigentem J. Nohejlem v roce 1982).

Sdílet na sociálních sítích