Slavnostní vernisáž výstavy v brně 21. května

16. 5. 2019

Laterna magika

Slavnostní otevření výstavy za účasti kurátorek Kateřiny Svatoňové, Lucie Česálkové, architekta výstavy Zbyňka Baladrána a dalších milých hostů. Laterna magika - mnohovrstevnatý fenomén: instituce, politikum, vynález, (multi)médium, formát, umělecký druh, komponovaná estráda i kritická praxe. Cílem výstavy je ukázání jednotlivých faset Laterny magiky; její dekonstrukce a aktualizace pro současného diváka.