Setkání Mecenášského klubu ND po představení Kytice

5. 12. 2019

Mecenášský klub
Děkujeme za srdečné setkání po představení Kytice. Mecenáši si povídali s dramaturgyní Ilonou Smejkalovou, herečkou Pavlínou Štorkovou a hercem Igorem Orozovičem.  Za vydařenou koláž děkujeme Davidovi Sedleckému, který je také členem Mecenášského klubu ND.