Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Recyklace a environmentální udržitelnost Národního divadla na symposiu PAMS: Nadprodukce

15. 11. 2023

Udržitelnost

Letošní sympozium Katedry produkce a Katedry teorie a kritiky DAMU, které 7. a 8. listopadu v Galerii HAMU na Malostranském náměstí, se věnovalo tématu „nadprodukce“. Dotýkalo se oblastí managementu, udržitelnosti, kulturní politiky, reflexe kultury, dramaturgie, publika, financování, nerůstu apod. Za Národní divadlo zde vystoupily správní ředitelka Národního divadl Ing. Jana Dvořáková,PhD MBA a dramaturgyně Činohry Nina Jacques. Celý náš blok moderoval Adam Bureš z Opery Národního divadla a Státní opery.

Ekologická transformace je jedna z největších výzev, která nás čeká. Národní divadlo je největší divadlo v České republice a tomu odpovídá i velikost jeho provozu. Vědomí naší odpovědnosti vůči planetě a životnímu prostředí nás vedlo ke zřízení týmu, který usilovně pracuje na zefektivnění a udržitelnosti našeho provozu. Přestože tuto potřebu akcelerovala energetická krize, principy udržitelnosti se týkají jak silovějších energetických strategií, tak i výroby dekorací a kostýmů, fungování celé instituce, stravování, či dokonce mezilidských vztahů.  Základním východiskem pro udržitelnost v oblasti umělecké tvorby je manuál The Theatre Green book, který vznikl během covidu ve Velké Británii. Nyní v rámci platformy European Theatre Convention působí pracovní skupina, které je Národní divadlo součástí, a která se zaměřuje na oficiální implementaci TGB v rámci evropské divadelní sítě. The Theatre Green Book a ETC představila v rámci sympozia Nina Jacques, dramaturgyně Činohry ND.

Implementace environmentální strategie v nejširším slova smyslu je vzhledem k velikosti Národního divadla dlouhý a náročný proces. V oblasti energetiky je Národní divadlo na velmi vysoké úrovni, ale v oblasti udržitelné umělecké produkce je teprve na začátku. Proč se Národní divadlo rozhodlo jít cestou udržitelnosti a jak celý proces probíhá, co jsou úskalí a bariéry implementace? Toto téma bude rozvinula správní ředitelka Národního divadla Ing. Jana Dvořáková, PhD MBA.

Máme velkou radost, že účastníky symposia náš panel zaujal a věříme, že se také díky němu podaří navázat řadu dalších spoluprací.  

Foto a video galerie

    Sdílet na sociálních sítích