Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 10. 2. 2017

14. 3. 2017

Národní divadlo (dále jen „ND“) obdrželo dne 10. 2. 2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o platu a odměnách vybraných zaměstnanců ND.
Dne 15. 3. 2017 byly žadateli informace poskytnuty. S odkazem na § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ND zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.