MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

16. 3. 2017

Narodila se 8. 10. 1957. Vystudovala Divadelní fakultu pražské AMU, obor organizace a řízení divadel a kulturních zařízení (absolvovala v roce 1986)

Působila v obchodním oddělení Realistického divadla Zdeňka Nejedlého (1986–87).

V roce 1987 se stala první vedoucí Klubu Delta, který byl součástí Obvodního kulturního domu Prahy 6.
Od roku 1990 byla ředitelkou Obvodního kulturního domu Prahy 6, později přejmenovaného na Spektrum K – sdružení kulturních zařízení Prahy 6.
V roce 1992 stála u zrodu Dejvického divadla, jako jedné ze scén Spektra K. Dejvické divadlo později dalo název celé organizaci, sdružující kromě divadelní scény i scénu hudební (Klub Delta), Kulturní centrum Kaštan a Dětský folklorní soubor Rosénka. V jeho čele stojí doposud.

V letech 2002–2008 byla pedagogem na divadelní fakultě AMU – katedra produkce.

Je členkou výboru Asociace profesionálních divadel ČR.