Konkurzy do Orchestru Národního divadla

23. 6. 2020

Opera
Informace

Konkurz na místo hráče 1. lesního rohu v Orchestru Národního divadla

Uchazeči si připraví Koncert č. 2 Es Dur (celý) W. A. Mozarta (1. kolo) a  Koncert č. 1 Es Dur (1. a  2. větu) Richarda Strausse (2. kolo). Součástí konkurzu bude i hra orchestrálních partů, které budou uchazečům na vyžádání zaslány mailem. Konkurz se uskuteční 1. října 2020 od 10:00 hodin ve velké zkušebně Provozní budovy ND. Přihlášku se stručným uměleckým životopisem, adresou a telefonem, zašlete nejpozději do 15. 9. 2020 na adresu:  j.votava@narodni-divadlo.cz

Konkurz na místo vedoucího skupiny viol v Orchestru Národního divadla

Uchazeči si připraví Koncert D Dur op.1 pro violu (1.věta s kadencí a 2. věta) Karla Stamice (1. kolo) a Koncert pro violu Bély Bartóka nebo Koncert pro violu Williama Waltona  (2. kolo). Součástí konkurzu bude i hra orchestrálních partů, které budou uchazečům na vyžádání zaslány mailem. Konkurz se uskuteční  2. října 2020 od 10:00 hodin ve velké zkušebně Provozní budovy ND. Přihlášku, se stručným uměleckým životopisem, adresou a telefonem, zašlete nejpozději do 15. 9. 2020 na adresu:  j.votava@narodni-divadlo.cz