KONKURZ - hráč ve skupině bicích nástrojů

1. 3. 2020

Opera
Státní opera

Umělecký ředitel Opery ND a SO vypisuje konkurz na místo hráče ve skupině bicích nástrojů s povinností hry na tympány v Orchestru Státní opery. Konkurz se uskuteční na základě hry orchestrálních partů, které budou pozvaným uchazečům zaslány elektronicky.

Konkurz se uskuteční 5. června 2020 od 10.00 v Provozní budově Státní opery.

Přihlášku, se stručným uměleckým životopisem, adresou a telefonem, zašlete do 15. 5. 2020 na adresu: j.kolman@narodni-divadlo.cz

Sdílet na sociálních sítích