Jiří Šesták, Ph.D.

16. 3. 2017

senátor Parlamentu České republiky

1956
3. listopadu narozen v Českých Budějovicích
1972 – 76
Střední zemědělská škola v Českých Budějovicích
1976 – 80
Divadelní fakulta AMU v Praze
1980 –
herec v činohře Jihočeského divadla
1986 – 89
studium dramaturgie na DAMU v Praze
prosinec 1989 – 97
umělecký šéf činohry Jihočeského divadla
1993 – 95
intendant Jihočeského divadla
1998
spoluzakladatel spol. GRADOS CB s.r.o. (pořádání přednášek pro studenty)
1999
zahájení spolupráce s Jihočeskou univerzitou
2002
založení Studentského univerzitního divadla SUD se studenty teologické a pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
2004 – 2014
ředitel Jihočeského divadla
2010 – 2014
člen zastupitelstva a rady města České Budějovice
2012
úspěšná obhajoba disertační práce, ukončení šestiletého doktorandského studia a získání titulu Ph.D.
vítězství v senátních volbách
2012 –
člen oborové rady doktorského studia DAMU v Praze
2012 –
člen správní rady Akademie múzických umění v Praze
2013 –
člen Garanční rady Národního divadla
2014 – 2016
člen zastupitelstva města České Budějovice
2015 –
přednášející na katedře produkce DAMU v Praze
2016 –
místopředseda Senátu Parlamentu České republiky