MENU

Doc. Jan Hančil

Nar. 1962 v Trutnově

dramaturg, překladatel a pedagog
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK (1985) a dramaturgii na DAMU (1993), pracoval jako geolog (1985-1987), dramaturg Domu kultury v Trutnově (1987-1989), vědecký tajemník Společnosti Franze Kafky (1991-1993), jako manažer a šéf provozu Studia Ypsilon (1993-1997). Zde založil spolu s Janem Schmidem a Jaroslavem Etlíkem Nakladatelství Studia Ypsilon, které vedl do roku 2002. V letech 1997 – 2007 pracoval jako dramaturg Národního divadla v Praze. Souběžně od roku 1994 učí na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, nejprve jako odborný asistent, od roku 2005 jako docent. Od roku
Na DAMU učí hereckou propedeutiku, dialogické jednání. V rámci nabídky katedry teorie a kritiky přednáší moderní anglické a americké divadlo a drama. Života divadelní fakulty AMU se účastní nepřetržitě osmnáct let, z toho dvanáct let jako interní pedagog. Šest let pracoval v Akademickém senátu DAMU, tři roky byl členem Umělecké rady DAMU. Od roku 2006 pracuje na Divadelní fakultě jako děkan.
Překládá divadelní hry a odborné divadelní texty. Zajímá se o pedagogiku herectví, zejména v podání Michaila Čechova, Ivana Vyskočila a o moderní anglosaské drama a divadlo. Moderního britského divadla se týkala také jeho habilitační práce (2005).
Dramaturgie:
v ND mimo jiné: Mistr a Markétka (i spolupráce na dramatizaci, 1998) Hamlet (1999), Bailegangaire (2000), Hippodamie (- jazyková úprava, 2000) Na cestě duchů (2000), Komik (2001), Garderobiér (2001), Hotovo, konec (2002), Rodinné sídlo (2002), Venkov (2002), Nebyl jen Hamlet (i scénář spolu s R. Lukavským, 2002), Faust: můj hrudník, má přilba (2003), Poslední páska (2003), Slyšet hlasy (2003), Coriolanus (2004), Pokoušení (2004), Škola pomluv (2004), Tisíc a jedna noc (2005), Arkádie (2006), Tři životy (2006).
Překlady divadelních her:
Conor McPherson: Na cestě duchů, (2000); Conor McPherson: Sv. Mikuláš (2001); Ronald Harwood: Garderobiér, (2001); Marina Carr: Maja (2001); David Harrower: Přítomnost (2001); David Auburn: Důkaz (2001); Charlotta Jones: Mladý Humble (2002); Joe Penhall: Slyšet hlasy (2003), R.B.Sheridan: Škola pomluv (2004), William Nicholson: Na ústupu (2005), A. Ayckbourne: Soukromé obavy na veřejných místech (2005) a Simon Stephens: Na břehu světa širého (2006), Stephen Jeffreys: Libertin (2008), Edward Bond: Spaseni (2009)
Anotace nejvýznamnějších publikací
P.Brook : Pohyblivý bod - překlad druhé knihy největšího současného britského režiséra
Dramatik Tom Murphy - medailon irského dramatika,který nebyl do r,2000 uveden na českém jevišti
D.J. jako otevřená otázka - explikace d.j.,orientace pro začátečníky
Britská dramatika 90. let - nástin a polemiky (článek v programu inscenace M. Crimpa: Venkov, ND, Praha 2002) - studie o posledním vývoji britské dramatiky v kontextu historie moderního britského divadla.
Stoppardovo hledání řádu v chaosu - (2006)
Editor:
v Nakladatelství Studia Ypsilon, které založil spolu s J. Schmidem a J. Etlíkem vydal 9 titulů divadelně vědné literatury a děl sociální psychologie a antropologie. (E. Goffman: Všichni hrajeme divadlo, Roger Caillois: Hry a lidé, H. Jurkowski: Magie loutky, P. Brook: Pohyblivý bod, I. Slawinska: Divadlo v současném myšlení...)

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.