MENU

Cenová pásma, plánky hledišť

Cenová pásma, plánky hledišť

  Národní divadlo 
Stavovské divadlo
Nová scéna Dvořákova síň Rudolfinum
A přízemí a 1. balkon včetně předních míst v lóžích střed horní 2/3 přízemí, přední řady středního balkonu
B zadní místa v lóžích v přízemí a 1. balkon,
2. balkon včetně předních míst v lóžích
vnitřní kraje spodní 1/3 přízemí, zadní řady středního balkonu,
postranní balkony
C zadní místa v lóžích 2. balkon, 1. a 2. galerie vnější kraje místa za sloupem na středním balkonu, lóže
JC*  --- činohra  ---

*) JC – jednotná cena

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.