Cenová pásma, plánky hledišť

21. 2. 2018

Cenová pásma, plánky hledišť

Pásmo Národní divadlo 
Stavovské divadlo
Státní opera Nová scéna Dvořákova síň Rudolfinum
A přízemí a 1. balkon včetně předních míst v lóžích přízemí a I. balkon včetně
předních míst v lóžích I. pořadí
střed horní 2/3 přízemí, přední řady středního balkonu
B zadní místa v lóžích v přízemí a 1. balkon,
2. balkon včetně předních míst v lóžích
zadní místa v lóžích v přízemí
I. pořadí, přední místa v lóžích II. pořadí
vnitřní kraje spodní 1/3 přízemí, zadní řady středního balkonu,
postranní balkony
C zadní místa v lóžích 2. balkon, 1. a 2. galerie II. balkon vnější kraje místa za sloupem na středním balkonu, lóže
JC*  ---  --- činohra  ---

*) JC – jednotná cena