Ceník prohlídek v historických budovách Národního divadla

24. 9. 2013

Standardní prohlídka jedné divadelní budovy (tzn. Národní divadlo / Stavovské divadlo / Nová scéna) trvá cca 60 min.

Prohlídky v češtině

Historická budova Národního divadla / Stavovského divadla / Nové scény

Děti a školní skupiny ve věku do 15 let: 60 Kč/os
SŠ a VŠ – skupiny i jednotlivci: 80 Kč/os
Senioři, ZTP: 60 Kč/os
Dospělí: 120 Kč/os
Pedagogický doprovod (1 osoba) na 20 studentů zdarma, od 20 studentů výš ve skupině jsou možné zdarma 2 osoby jako doprovod
Počet osob ve skupině: min. 15 max. 35

Cizojazyčné prohlídky

Národní divadlo nebo Stavovské divadlo (anglicky, německy, francouzsky, rusky)
Dospělí a studenti od 15 let: 200 Kč/os
Senioři, děti do 15 let: 150 Kč/os
Skupina do 10 osob 2 000 Kč, každá osoba navíc 200 Kč/os, nebo 150 Kč/os

Stavovské divadlo – prohlídky se zaměřením na W. A. Mozarta (anglicky, německy, francouzsky, rusky)
Skupina do 10 osob: 3 400 Kč
Skupina od 10 do 35 osob: 4 500 Kč
Skupina od 35 do 50 osob: 5 200 Kč
Při počtu nad 50 osob je nutné skupinu rozdělit.

Příplatek za cizojazyčného průvodce ke skupině
všední den 800 Kč
víkend 1 000 Kč

Platnost od 1. 1. 2014