Dear customer, we are sorry but your browser doesn't support all necessary features for good site view. Please switch to one of the modern browsers (Chrome, Safari, Firefox).
ND+

ND Talks

ND+
New Stage

The National Theatre sells tickets for full capacity of its venues, for all auditorium seats, with the exception of the first row.
According to the government's decision, visitors must meet these conditions.
Tickets can be purchased on the website of the National Theatre and at the box offices of the National Theatre.

Basic information

Složitý vztah mezi státem, občanskou společností a trhem vytváří prostor, v kterém se umění uskutečňuje v rámci takzvaných kulturních institucí. Co je to kulturní instituce, jaké jsou její předpoklady, podmínky, modality? Jak může kulturní instituce aktivně působit v takto popsaném veřejném prostoru? Považujeme kulturní instituce a její představitele za nositele specifických hodnot společnosti? A pokud ano, proč? Mají právo vyjadřovat se k veřejným otázkám více než někdo jiný? Mají sílu intervenovat, nebo jsou bezmocné? Je umění silnější, je-li institucionalizované, nebo je-li subversivní, anarchistické, intervenční?

About

Hosty debaty budou socioložka Tereza Stöckelová, člen garanční rady Národní galerie Josef Pleskot a Nataša Zichová z odboru umění Ministerstva kultury ČR.

Moderuje filosofka působící na Filosofickém ústavu AV Alice Koubová.

Share