Dear customer, we are sorry but your browser doesn't support all necessary features for good site view. Please switch to one of the modern browsers (Chrome, Safari, Firefox).
ND+

ND Talks

ND+
New Stage

Due to a technical upgrade of the Colosseum sales system, web sales will malfunction on Sunday, December 4, 2022 from 10:00 PM. The expected downtime will be approximately 8 hours. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.

Basic information

Složitý vztah mezi státem, občanskou společností a trhem vytváří prostor, v kterém se umění uskutečňuje v rámci takzvaných kulturních institucí. Co je to kulturní instituce, jaké jsou její předpoklady, podmínky, modality? Jak může kulturní instituce aktivně působit v takto popsaném veřejném prostoru? Považujeme kulturní instituce a její představitele za nositele specifických hodnot společnosti? A pokud ano, proč? Mají právo vyjadřovat se k veřejným otázkám více než někdo jiný? Mají sílu intervenovat, nebo jsou bezmocné? Je umění silnější, je-li institucionalizované, nebo je-li subversivní, anarchistické, intervenční?

About

Hosty debaty budou socioložka Tereza Stöckelová, člen garanční rady Národní galerie Josef Pleskot a Nataša Zichová z odboru umění Ministerstva kultury ČR.

Moderuje filosofka působící na Filosofickém ústavu AV Alice Koubová.

Share