Dear customer, we are sorry but your browser doesn't support all necessary features for good site view. Please switch to one of the modern browsers (Chrome, Safari, Firefox).

Our benefactors

The National Theatre extends its thanks to all benefactors for their kind support and favour!

Honorary member

prof. Dr.

Dadja Altenburg-Kohl

  Gold benefactor

  Mgr.

  Karel Janeček

  MBA, Ph.D.

   Silver benefactor

   PhDr. Olga Foglarová a Ing. Václav Foglar

    Zuzana Janečková

     Matyáš Kodl

     BBA

      Roman a Natálka Mytryukovi

       Jana Poljaková

        PhDr.

        Jiří Šiler

         Kateřina Zapletalová

          Bronze benefactor

          Dušan Bogdanović

          Jan Fagerberg

          Alexandra Kala

          Naďa Kalinovská Vanišová

          Ing. Roman Malivánek

          Ing. Marcela Malivánková

          Ing. Karel Pacourek

          Jitka Pantůčková Ph.D.

          Pavla Šmídová

          Maria Sorokina

          Magdaléna Souček

          Ing. Ondřej Vozár

          Věra a František Výtvarovi

          JUDr. Berenika Wünschová

          Benefactor

          Barbora Calaba

          Jiří Děcký

          Marta Guthová

          Ing. Oldřich Černoch, CSc. Ing. Hana Černochová

          Veronika a Jiří Lukovi

          Václav Macháček-Rieger

          PaedDr. Eva Motáňová-Vítková

          Šárka Parobek

          MUDr. Marcela Růzhová

          Alexandra a prof. Ivo Šlosarčíkovi

          Eva a Antonín Vavrečkovi

          Zdenka a Peter Weissovi

          Patron

          prof. MUDr. Jiřina Bartůňková DrSc.

          Jan Bechyně

          Iva Benešová

          David Berdych

          Jan Bulíř

          Jiří Draštík

          Drahoslava Hakelová

          Mgr. Filip Hanzlík

          Michael J. Hermann

          Hubert Herzán

          Marcel Holeček

          Marcela Ibrahim

          Marcel Illéš

          Marie Indrová

          PhDr. Václava Jarská

          MUDr. Tereza Ježková

          MUDr. Zuzana Jírovcová

          Silvie Kopřivová

          Květoslava a Rudolf Levpuščekovi

          Renata Lufinková

          prof. Svatopluk a Ing. Ilona Matulovi

          JUDr. Martin Mikyska

          JUDr. Karel Muzikář

          MUDr. Miroslav Očenášek

          PaedDr. Dagmar Podzimková

          Alexander Revin

          PhDr. Štěpán Rusňák

          Jan Růzha

          Ing. Petr Sedlecký

          David Šilar

          Emma Šilerová

          Kristýna Šimonová

          Ing. Jiří Šoupal

          Hana a Tomáš Tepperovi

          Gerry Tipple

          Michael Trask

          PhDr. Libuše Vajdová

          Petr Vávra

          Milena Veselá

          Donor

          Anna Běťáková

          Pavel Chaloupka

          Michal Chaloupka

          Mika Gregorová

          Olga Gruntmanová s rodinou

          Milosh Harajda

          Petr Hnízdo

          Ludmila Hokešová

          Eva Humlhansová

          Ing. Libuše Kašparová

          Dana Kratochvílová

          Roman Málek

          David Mikyska

          Iva Mikysková

          Marie Nováková

          PhDr. Markéta Pánková

          Mgr. Peter Popálený

          prof. Jan a PhDr. Magdaléna Rychlíkovi

          Milena Šlajsová

          Marie Sodomková

          Pavel Šoltész

          Dita Šulcová

          RNDr. Miloslava Vohlídalová

          MUDr. Barbora Volfová

          Marie Vydrová

          Friend

          Roland Ammann
          Ladislav Bednařík
          PharmDr. Ludmila Bendová
          Lenka Bezchlebová
          Eva Boučková
          Lenka Boučková
          PhDr. Jana Čechová
          Andrea Chudobová
          Mgr. Monika Drtinová
          Mgr. Petra Dvořáková
          Ing. David Faltys
          Ladislava Fialová
          Emil Franče
          Andrea Fritz
          Šárka Glyknerová
          Kateřina Halounová
          Ing. Klára Hejtmánková
          Jiřina Hladíková
          Renata Hochelber
          Zdeněk Hrnčíř
          Vlasta Anna Hübschmann
          Iveta Hukalová
          Zdeněk Jankovský
          Václav Jansta
          Čeněk Jarský ml.
          Radka Jílková
          Michal Kamenistý
          Jana Kejvalová
          Gabriela Krejčová
          Lenka Kulhánková
          Bedřich Matoušek
          Lenka Matoušová
          Jan Nejedlo
          Iva Némethová
          Mgr. Zdeněk Prokeš
          Mgr. Eva Rejchrtová
          Martina a Aleš Rychetští
          Oldřiška Rysová
          Lenka Šafrová
          Ondřej Sajner
          Bedřiška Šamšová
          Jaroslav Savol
          MUDr. Pavel Sedláček
          Roman Sedlák
          Ing. David Sedlecký
          Jana Skoupá
          Václav Vojtěch Sládek
          František Slavíček
          Lenka Šlegerová
          Mgr. Jitka Snášelová DiS.
          Jaroslav Sommer
          Jaroslav Sommer
          Oldřich Stehlík
          PhDr. Marcela Svěráková
          Šárka Svobodová
          RNDr. Marie Syrovátková
          Jana Tothová
          Robert Trnka
          Luděk Trojan
          Jan Uchytil
          Daniel Josef Vjačka
          Mirko Voleský
          Zdeňka Vrbová