Our benefactors

The National Theatre extends its thanks to all benefactors for their kind support and favour!

Honorary member

prof. Dr.

Dadja Altenburg-Kohl

  Gold benefactor

  Mgr.

  Karel Janeček

  MBA, Ph.D.

   Silver benefactor

   PhDr. Olga Foglarová a Ing. Václav Foglar

    Zuzana Janečková

     Matyáš Kodl

     BBA

      Roman a Natálka Mytryukovi

       Rudolf Ovčaří

        Jana Poljaková

         Bc.

         Nelly Saffinová

          PhDr.

          Jiří Šiler

           Kateřina Zapletalová

            Bronze benefactor

            Dušan Bogdanović

            Jan Fagerberg

            Alexandra Kala

            Naďa Kalinovská Vanišová

            Ing. Roman Malivánek

            Ing. Marcela Milvánková

            Ing. Karel Pacourek

            Jitka Pantůčková Ph.D.

            Pavla Šmídová

            Maria Sorokina

            Magdaléna Souček

            Ing. Ondřej Vozár

            Věra a František Výtvarovi

            JUDr. Berenika Wünschová

            Benefactor

            Barbora Calaba

            Jiří Děcký

            Ing. Oldřich Černoch, CSc. Ing. Hana Černochová

            Václav Macháček-Rieger

            PaedDr. Eva Motáňová-Vítková

            Šárka Parobek

            MUDr. Marcela Růzhová

            Alexandra a prof. Ivo Šlosarčíkovi

            MUDr. Zdeněk Tesař

            Eva a Antonín Vavrečkovi

            Sonia Watkins

            Patron

            prof. MUDr. Jiřina Bartůňková DrSc.

            Jan Bechyně

            Iva Benešová

            Jan Bulíř

            Jiří Draštík

            Mgr. Filip Hanzlík

            Michael J. Hermann

            Hubert Herzán

            MUDr. Tereza Hubová

            Marcel Illéš

            Marie Indrová

            PhDr. Václava Jarská

            MUDr. Zuzana Jírovcová

            Silvie Kopřivová

            Květoslava a Rudolf Levpuščekovi

            Veronika a Jiří Lukovi

            JUDr. Martin Mikyska

            JUDr. Karel Muzikář

            MUDr. Miroslav Očenášek

            PaedDr. Dagmar Podzimková

            Alexander Revin

            Lucie Řičánková

            PhDr. Štěpán Rusňák

            Ing. Petr Sedlecký

            David Šilar

            Emma Šilerová

            Ing. Jiří Šoupal

            Hana a Tomáš Tepperovi

            Michael Trask

            PhDr. Libuše Vajdová

            Petr Vávra

            Milena Veselá

            Ing. Otakar Vlačiha

            Zdenka a Peter Weissovi

            Donor

            David Berdych

            Anna Běťáková

            Mika Gregorová

            Marta Guthová

            Milosh Harajda

            Petr Hnízdo

            Marcel Holeček

            Eva Humlhansová

            Ing. Libuše Kašparová

            David Mikyska

            Iva Mikysková

            Ing. Marie Plecháčková

            Mgr. Peter Popálený

            Jan Růzha

            Oldřiška Rysová

            Pavel Šoltész

            Dita Šulcová

            RNDr. Miloslava Vohlídalová

            MUDr. Barbora Volfová

            Marie Vydrová

            Friend

            Roland Ammann
            Ladislav Bednařík
            Marie Bendová
            PharmDr. Ludmila Bendová
            Lenka Bezchlebová
            Eva Boučková
            Lenka Boučková
            PhDr. Jana Čechová
            Pavel Chaloupka
            Michal Chaloupka
            Mgr. Monika Drtinová
            Ing. David Faltys
            Ladislava Fialová
            Emil Franče
            Olga Gruntmanová
            Dana Haklová
            Kateřina Halounová
            Jiřina Hladíková
            Renata Hochelber
            Ludmila Hokešová
            Zdeněk Hrnčíř
            Iveta Hukalová
            Václav Jansta
            Čeněk Jarský ml.
            Radka Jílková
            Dana Kratochvílová
            Gabriela Krejčová
            Lenka Kulhánková
            Hana a Josef Líbalovi
            Roman Málek MBA
            Bedřich Matoušek
            Jan Nejedlo
            Iva Némethová
            Ing. Miroslav Pavlák Ph.D.
            Mgr. Zdeněk Prokeš
            Mgr. Eva Rejchrtová
            Mgr. Ivana Rybníčková
            Lenka Šafrová
            Ondřej Sajner
            Bedřiška Šamšová
            MUDr. Pavel Sedláček
            Roman Sedlák
            Ing. David Sedlecký
            Jana Skoupá
            Václav Vojtěch Sládek
            František Slavíček
            Lenka Šlegerová
            Mgr. Jitka Snášelová DiS.
            Jaroslav Sommer
            Oldřich Stehlík
            Šárka Svobodová
            Robert Trnka
            Luděk Trojan
            Jan Uchytil
            Petr Včelka
            Daniel Vjačka