MENU

When, where and how to buy a subscription

Contact
Subscription Box Office of the National Theatre

Národní 4, Praha 1
Mon–Fri 10 am–8 pm
Tel.: +420 224 901 487
E-mail: predplatne@narodni-divadlo.cz

WHEN WHERE
until June 28, 2015

online 
• at the subscription box office

Terms and Conditions of National Theatre Subscriptions

Informace pro předplatitele sezony 2014/15
- U následujících skupin dochází ke změně názvu oproti loňskému roku: Rodinné divadlo odpolední VIII – ROD8 (dříve Divadlo pro děti  D), Rodinné divadlo večerní – R (dříve Opera a balet pro rodiny  R), Operní odpoledne  OO (dříve Odpoledne v Opeře  A), Malá Nová scéna I a II  MNS1 a MNS2 (dříve Činohra na Nové scéně I a II  ČNS1 a ČNS2), Divadelní večery III  DV3 (dříve Malá řada  MŘ).
- Stávajícím předplatitelům skupin VŘ, MŘ (nově DV3), R, A (nově OO), kteří nemění místa ani skupinu a mají zakoupenou celou lóži ve Státní opeře, bude umožněno obnovení celé lóže ve Státní opeře společně se stejným počtem míst v ostatních sálech s 25% slevou.
- Kategorie D u skupin SE1, SE2 a VŘ byla zrušena.
- Skupiny SE1, SE2, SE3 a nově i SE4 a SE5 jsou určeny výhradně seniorům od 60 let věku. Prokázání věku může vyžadovat hledištní personál při vstupu do hlediště.

Price groups

  National Theatre 
Estates Theatre
State Opera New Stage Dvořák Hall, Rudolfinum
A parterre and dress circle, including front seats in boxes parterre and dress circle, including front seats in boxes in the parterre and 1st tier middle upper 2/3 in the parterre, front rows of the middle circle
B rear seats in boxes in the parterre and dress circle, upper circle, including front seats in boxes rear seats in boxes in the parterre and 1st tier, front seats in boxes in the 2nd tier inner edges bottom 1/3 in the parterre, rear rows of the middle circle, side circles
C rear seats in boxes in the upper circle, 1st and 2nd gallery rear seats in boxes in the 2nd tier, upper circle outer edges seats under the column in the middle circle, boxes

Uniform price – Drama performances at the New Stage