Ludwig van Beethoven: Fidelio

Photo: David Sedlecký a Hana Smejkalová