Proměny - Metamorphoses

Swan lake

Cesta - the Way

Snění - the Reverie

Od Mozarta k šansonu - From Mozart to chanson

The Nutcracker and the Cuddly Mouse

La Bayadère

Romeo and Juliet

The Sleeping Beauty

Nutcracker - Christmas Carol