MENU

Zdenek Plachý

Zdenek Plachý (nar. 9.12.1961 v Kroměříži), v roce 1984 absolvoval Pedagogickou fakultu UJEP v Brně, poté pět let studoval hudební kompozici na JAMU v Brně.
Od poloviny 80. let je činný jako hudební skladatel. Spolu se skladatelem Ivo Medkem zakládá v polovině 80. let v Brně orchestr pro soudobou vážnou hudbu - Art Inkognito. Od roku 1987 je rovněž spoluautorem a hráčem rockového seskupení Dunaj (do skupiny přichází po odchodu Ivy Bittové). V té době píše řadu scénických hudeb k představením Ha-divadla pro režiséra J. A. Pitínského.
Od počátku 90. let je režisérem řady divadelních, rozhlasových a televizních uměleckých projektů. V brněnském divadle Kabinet Múz uvádí v roce 1992 vlastní operu "Anbetung-opera
z viacerých svetov" na texty slovenského evangelického kněze Jána Maliarika.
V polovině 90. let zakládá v Brně centrum současného umění „Skleněná louka“, kde vystoupí ročně desítky předních českých a zahraničních umělců. Je rovněž editorem a spoluautorem časopisu Skleněné louky „Ticho-současník hudby“.
V České televizi připravil např. půlhodinový dokument o díle legendárního knižního vydavatele Josefa Floriana a básníka Otokara Březiny - „Stará a Nová Říše na Moravě“.
Spolu s Jiřím Šimáčkem vytváří pro ČT několik paradokumentů na rozhraní reality a fikce (např. „Brněnští Indiáni“ nebo akční dokumentární thriller „Umělci pro NATO“).
V rámci projektu PHARE (projekt EU) organizuje v roce 1999 velký projekt kulturní spolupráce mezi Brnem a Vídní, kterým přispívá ke znovunavázání kulturních vazeb mezi oběma městy.
V roce 2001 uvádí v trnavském divadle Jána Palárika představení slovenské národní operety Mikuláše Schneidera Trnavského „Bellarosa“. V Klicperově divadle v Hradci Králové režíruje v letošním roce hru (napsanou společně s Jiřím Šimáčkem) „Nepohodlný Indián - soap western pro nového člověka“. Poslední dokončenou divadelní prací je vlastní adaptace dvou Nestroyových komedií „Chudoba cti netratí“ v trnavském divadle.
K poznávacím znakům Plachého práce patří koordinace velkých skupin lidí v plenérových performancích (např. „Přespolní mše“ - 1994 nebo „Stmívání v lomu“ - 1995) a spolupráce
s uzavřenými sociálními komunitami (např. s Posádkovou hudbou Brno v performanci „Těžké doby bez taktu“ - 1997).
Od roku 2000 je vedoucím marketingového oddělení charitativní firmy - zabývající se ochranou vysokého umění - Střežený Parnass, kde působí také jako dlouholetý zkušený lektor Bushido.

Repertoire