MENU

Radek Malý

Narodil se v Olomouci, kde vystudoval germanistiku a bohemistiku. V současné době působí jako spisovatel, překladatel a redaktor, dále jako vysokoškolský učitel na Literární akademii v Praze a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Roku 2001 debutoval sbírkou Lunovis. Za druhou básnickou sbírku Vraní zpěvy získal roku 2003 Cenu Jiřího Ortena. Třetí svazek básní Větrní (Zcestné verše) vyšel roku 2005 v nakladatelství Petrov (cenu Magnesia Litera) a čtvrtá sbírka s názvem Malá tma vyšla roku 2008 v nakladatelství Host (Výroční cenu Nadace Český literární fond). Z vlastních překladů uspořádal „malou antologii poezie německého expresionismu“ Držíce v drzých držkách cigarety (2007). Dále překládá např. verše Georga Trakla, Rainera Marii Rilka, Paula Celana či Ericha Kästnera.
Píše také pro děti, je spoluautorem učebnic českého jazyka a literatury pro první stupeň základní školy a především autorského Slabikáře s ilustracemi Matěje Formana. Dětem je určena i kniha František z kaštanu, Anežka ze slunečnic (2006), Šmalcova abeceda (2005), v níž je spoluautorem veršů k obrázkům, a soubor básniček Kam až smí smích (2009). Posledním počinem v této oblasti je lyrický soubor veršů Listonoš vítr s ilustracemi Pavla Čecha (2011). Je rovněž autorem dramatického textu Pocit nočního vlaku, který získal čestné uznání a Cenu Českého rozhlasu 3 Vltava v Cenách Alfréda Radoka 2006 a roku 2007 byl realizován jako rozhlasová hra. Dále je autorem dramatického textu Černé Hoře – dobrodošli.


Aktualizace: prosinec 2011

Repertoire