MENU

Jiří Vala

Narozen v Popradu, zemřel v Praze.
Jako student statoval v pražské Uranii, v kvintě opustil studia a odešel k divadlu
1942-43 - Divadlo pražských předměstí
1943-47 - studoval pražskou konzervatoř
1947-48 - Realistické divadlo Z. Nejedlého v Praze; role: Cherubín (Figarova svatba), Krištof (Všichni moji synové) aj.
1948-50 - Státní divadlo v Ostravě
1950-51 - vojenská prezenční služba v AUS
1951 - převeden do Divadla čs. armády (Vinohradské divadlo), do r. 1966; např. Petr (Deník Anny Frankové), titulní Jan Hus, Hakon Hakonsön (Nápadníci trůnu), titulní Marco Polo
1967-71 - Divadlo E. F. Buriana v Praze; Jakub Hary (Zvěstování Panně Marii), Petruccio (Zkrocení zlé ženy) aj.
1971 - Národní divadlo; Antonín (Vojnarka), Pierre Bezuchov (Vojna a mír), Filip Dubský (Naši furianti), Sarka-Farka (Hrátky s čertem), Kašpar Zachar (Noc pastýřů), Kalafuna (Strakonický dudák), Strýc Ben (Smrt obchodního cestujícího), Posel (Medeia), Filário (Cymbelín), Firs (Višňový sad), Stařec (Návštěvní doba), Poutník, též Isaiáš (Pašije) aj.
31.7.1999 ukončen pracovní poměr v ND.
Působil jako pedagog herectví na Konzervatoři Praha.

Repertoire

This website uses cookies. Click here for more information.