MENU

Jiří Šimáček

Jiří Šimáček (*1967) vystudoval obor estetika a dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1996-2000 působil jako dramaturg České televize Brno, od r. 1999 je velitelem podnikové ochranné služby Parnass Security a od 2001 režisérem České televize studia Ostrava a Praha. Ve firmě Střežený Parnass se zabývá otázkami bezpečnosti umělecké tvorby, estetizací bídy. Je teoretikem a fotografem Nové tělesnosti a autorem patentově chráněných tvůrčích postupů Nové objektivity.

Repertoire