MENU

Obchodní podmínky

Vstupenky na představení Národního divadla prodáváme na 5 měsíců dopředu.

Zakoupením vstupenky divák přistupuje na následující obchodní podmínky:

 • Svým zevnějškem, oblečením a chováním respektuje divák v hledišti a přilehlých prostorách divadla zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení
 • Divák má právo na uplatnění příslušné slevy ze vstupného u vstupenek prodávaných přímo Národním divadlem, splňuje-li nároky na její poskytnutí. Typ a výše slevy se tiskne na vstupenku a hledištní personál je oprávněn požádat diváka o doložení nároku na slevu před vstupem
  do hlediště. 
 • Vstupenky si lze rezervovat pro pozdější nákup, a to obvykle na dobu tří kalendářních dní. Jeden den před konáním představení a v den konání představení nejsou rezervace možné, pouze přímý nákup vstupenek. Rezervace učiněné dříve automaticky pozbydou na počátku jednoho dne před představením (o půlnoci) platnost. Příklad: Pro představení, které se hraje 10. 9., propadnou všechny předchozí rezervace o půlnoci
  z 8. 9. na 9. 9. Nové rezervace již poté nelze zadávat.
 • Zakoupené vstupenky z důvodu možného zneužití zpět nepřijímáme ani nevyměňujeme. 
 • Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence včetně odstranění kontrolního kupónu činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.
 • Pozdě příchozí diváci jsou usazováni do hlediště podle pokynů hledištního personálu. Přímý vstup do hlediště po začátku představení není možný. 
 • Během představení platí zákaz fotografování a pořizování jakýchkoli audio či video záznamů.
 • Objednávky vstupenek jsou závazné. Po vystavení faktury nebo dobírky nelze provádět storno, měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek
  nebo termín představení. 
 • Divák si bezprostředně při zakoupení vstupenky překontroluje správnost údajů a ověří viditelnost z místa, pro které si kupuje vstupenku. 
 • Změna programu vyhrazena. 
 • Při změně představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Pokud divák již náhradní představení viděl a nezhlédne jej, může nevyužité vstupenky vrátit v místě, kde byly zakoupeny, tj. buď u příslušného smluvního partnera, nebo v některé z pokladen ND. Peníze za vstupenky zakoupené online na internetu jsou vraceny bezhotovostní návratovou transakcí. Peníze za hromadně zakoupené vstupenky jsou obvykle vraceny objednatelům. O výměnu vstupenky za jinou nebo o vrácení peněz lze žádat do 14 dnů od data, kdy se uskutečnilo náhradní představení.
 • Při zrušení představení lze stejným způsobem jako u změněného představení při nevyužití zhlédnutí náhradního představení žádat do 14 dnů od data zrušeného představení o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení. V případě zrušeného představení si Národní divadlo vyhrazuje vůči smluvním prodejcům právo v odůvodněných případech vracet vstupné divákům v pokladnách Národního divadla i za vstupenky prodané smluvními prodejci, avšak bez manipulačního poplatku případně uplatňovaného prodejcem.
 • Národní divadlo si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny.
 • Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení), je poskytováno v určeném termínu.