MENU

Obchodní podmínky

Vstupenky na představení Národního divadla prodáváme na 5 měsíců dopředu.

Zakoupením vstupenky divák přistupuje na následující obchodní podmínky:

 • Svým zevnějškem, oblečením a chováním respektuje divák v hledišti a přilehlých prostorách divadla zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení

  Pár slov k divadelní etiketě.

  • Dress code bývá předepsán jen pro mimořádné události, u nichž je uveden na vstupence. Svým zevnějškem a oblečením ale dáváte vždy najevo, že jste si vědomi slavnostního okamžiku, který v divadle prožíváte.
  • Vyplatí se přijít včas. Najdete si svoje místo, stihnete si vypnout svůj telefon, tablet, nebo jiné elektronické zařízení. Pozdě příchozí může usadit jen hledištní personál, přímý vstup do hlediště po začátku představení není možný.
  • Všichni přítomní se podílíme na společném zážitku. Hluk z publika ruší nejen umělce, ale i diváky v hledišti.
  • Přemýšlejte o tom, co vydrží vaše děti. Ne každé představení je vždy tou správnou volbou.
  • Prosíme, uložte si svá zavazadla a svrchní oděv do divadelní šatny.
  • Fotografování a pořizování záznamů nejen ruší ostatní, ale zasahuje i do autorských práv. Proto jsou zakázány.
  • Divadlo je kulturní instituce. Prosíme, dodržujte obecná pravidla slušného chování.

 • Divák má právo na uplatnění příslušné slevy ze vstupného u vstupenek prodávaných přímo Národním divadlem, splňuje-li nároky na její poskytnutí. Typ a výše slevy se tiskne na vstupenku a hledištní personál je oprávněn požádat diváka o doložení nároku na slevu před vstupem
  do hlediště. 
 • Vstupenky si lze rezervovat pro pozdější nákup, a to obvykle na dobu tří kalendářních dní. Jeden den před konáním představení a v den konání představení nejsou rezervace možné, pouze přímý nákup vstupenek. Rezervace učiněné dříve automaticky pozbydou na počátku jednoho dne před představením (o půlnoci) platnost. Příklad: Pro představení, které se hraje 10. 9., propadnou všechny předchozí rezervace o půlnoci
  z 8. 9. na 9. 9. Nové rezervace již poté nelze zadávat.
 • Zakoupené vstupenky z důvodu možného zneužití zpět nepřijímáme ani nevyměňujeme. 
 • Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence včetně odstranění kontrolního kupónu činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.
 • Pozdě příchozí diváci jsou usazováni do hlediště podle pokynů hledištního personálu. Přímý vstup do hlediště po začátku představení není možný. 
 • Během představení platí zákaz fotografování a pořizování jakýchkoli audio či video záznamů.
 • Objednávky vstupenek jsou závazné. Po vystavení faktury nebo dobírky nelze provádět storno, měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek
  nebo termín představení. 
 • Divák si bezprostředně při zakoupení vstupenky překontroluje správnost údajů a ověří viditelnost z místa, pro které si kupuje vstupenku. 
 • Změna programu vyhrazena. 
 • Při změně představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Pokud divák již náhradní představení viděl a nezhlédne jej, může nevyužité vstupenky vrátit v místě, kde byly zakoupeny, tj. buď u příslušného smluvního partnera, nebo v některé z pokladen ND. Peníze za vstupenky zakoupené online na internetu jsou vraceny bezhotovostní návratovou transakcí. Peníze za hromadně zakoupené vstupenky jsou obvykle vraceny objednatelům. O výměnu vstupenky za jinou nebo o vrácení peněz lze žádat do 14 dnů od data, kdy se uskutečnilo náhradní představení.
 • Při zrušení představení lze stejným způsobem jako u změněného představení při nevyužití zhlédnutí náhradního představení žádat do 14 dnů od data zrušeného představení o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení. V případě zrušeného představení si Národní divadlo vyhrazuje vůči smluvním prodejcům právo v odůvodněných případech vracet vstupné divákům v pokladnách Národního divadla i za vstupenky prodané smluvními prodejci, avšak bez manipulačního poplatku případně uplatňovaného prodejcem.
 • Národní divadlo si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny.
 • Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení), je poskytováno v určeném termínu.