MENU

Obchodní podmínky

Vstupenky na představení Národního divadla prodáváme na 5 měsíců dopředu na Balet, Činohru a Laternu magiku, na Operu jsou vstupenky v prodeji na 10 měsíců předem.

Zakoupením vstupenky divák přistupuje na následující obchodní podmínky:

 • Svým zevnějškem, oblečením a chováním respektuje divák v hledišti a přilehlých prostorách divadla zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení

  Pár slov k divadelní etiketě.

  • Dress code bývá předepsán jen pro mimořádné události. Svým zevnějškem dává divák najevo, že je si vědom slavnostního okamžiku, který v divadle prožívá.
  • Vyplatí se přijít včas. Divák se pohodlně usadí na své místo a stihne si vypnout telefon či jiné elektronické zařízení. Pozdě příchozí může usadit jen hledištní personál, přímý vstup do hlediště po začátku představení není možný.
  • Všichni přítomní se podílejí na společném zážitku. Hluk z publika ruší nejen umělce, ale i diváky v hledišti.
  • Prosíme diváky, aby přemýšleli, co vydrží jejich děti. Ne každé představení je vždy tou správnou volbou.
  • Prosíme diváky, aby si uložili svá zavazadla a svrchní oděv do divadelní šatny.
  • Fotografování a pořizování záznamů nejen ruší ostatní, ale zasahuje i do autorských práv. Proto je zakázáno.
  • Divadlo je kulturní instituce. Prosíme diváky, aby dodržovali obecná pravidla slušného chování.

 • Kvůli možnému zneužití zakoupené vstupenky nevyměňujeme ani nepřijímáme zpět. Prosím, překontrolujte si čas, datum, cenu a představení pečlivě před dokončením nákupní transakce.
 • Divák má právo na uplatnění příslušné slevy ze vstupného u vstupenek prodávaných přímo Národním divadlem, splňuje-li nároky na její poskytnutí. Typ a výše slevy se tiskne na vstupenku a hledištní personál je oprávněn požádat diváka o doložení nároku na slevu před vstupem do hlediště. 
 • Vstupenky si lze rezervovat pro pozdější nákup, a to obvykle na dobu tří kalendářních dní. V době delší než 48 hodin před představením už nejsou rezervace obvykle možné, pouze přímý nákup vstupenek. Rezervace učiněné dříve se tvoří se zkrácenou dobou platnosti, aby nezasahovaly do 48 hodin před představením. Při platbě bankovním převodem (jen z bank na území ČR) lze vstupenky objednávat v závislosti na způsobu jejich převzetí 10 a více dní před představením (eVstupenka osobní odběr), nebo 14 a více dní (doručení poštou po ČR) před představením. Objednávat vstupenky s doručením poštou (pouze po ČR) lze v závislosti na způsobu platby objednávat 8 a více dní (platba kartou online), nebo 14 a více dní před představením (platba bankovním převodem či dobírkou).
 • Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence včetně odstranění kontrolního kupónu činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.
 • Národní divadlo si vyhrazuje právo trvale nebo dočasně neumožnit rezervace na vybrané tituly nebo představení a nabízet vstupenky na taková představení jen v režimu přímého prodeje. Taktéž si vyhrazuje právo zrušit i již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům. Při jakémkoli předání nebo darování vstupenky komukoli dalšímu, je kupující povinen u eVstupenek upozornit přebírajícího, že v případě zrušeného představení vrací Národní divadlo peníze výlučně přímo tomu, kdo vstupenky koupil.
 • Pozdě příchozí diváci jsou usazováni do hlediště podle pokynů hledištního personálu. Vstup do hlediště po začátku představení není možný. 
 • Během představení platí zákaz fotografování a pořizování jakýchkoli audio či video záznamů.
 • Objednávky vstupenek jsou závazné. Po vystavení faktury nebo dobírky nelze provádět storno, měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek nebo termín představení. 
 • Divák si bezprostředně při zakoupení vstupenky překontroluje správnost údajů a ověří viditelnost z místa, pro které si kupuje vstupenku. 
 • Změna programu vyhrazena. 
 • Při změně představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Pokud divák již náhradní představení viděl a nezhlédne jej, může nevyužité vstupenky vrátit v místě, kde byly zakoupeny, tj. buď u příslušného smluvního partnera, nebo v některé z pokladen ND. Peníze za vstupenky zakoupené online na internetu jsou vraceny bezhotovostní návratovou transakcí. Peníze za hromadně zakoupené vstupenky jsou obvykle vraceny objednatelům. O výměnu vstupenky za jinou nebo o vrácení peněz lze žádat do 14 dnů od data, kdy se mělo uskutečnit původní představení.
 • Při zrušení představení lze stejným způsobem jako u změněného představení při nevyužití zhlédnutí náhradního představení žádat do 14 dnů od data zrušeného představení o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení. V případě zrušeného představení si Národní divadlo vyhrazuje vůči smluvním prodejcům právo v odůvodněných případech vracet vstupné divákům v pokladnách Národního divadla i za vstupenky prodané smluvními prodejci, avšak bez manipulačního poplatku případně uplatňovaného prodejcem.
 • Národní divadlo si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny.
 • Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení), je poskytováno v určeném termínu.
 • Uvedené obchodní podmínky platí v případě scény Hudebního divadla Karlín pouze pro představení Národního divadla, nikoliv pro vlastní produkci HDK.