MENU

Martin Urban

Dramaturg Činohry

Narozen 5. 10. 1949 v Praze. Celý život žije v Praze, ač často pracoval mimo ní. Maturoval v roce 1968. DAMU obor dramaturgie ukončil v roce 1975 (profesoři Hořínek a Sokolovský). Rok působil v DPB v Ostravě, ale vzápětí mu práce dramaturga byla pro tzv. kádrové problémy znemožněna.

V roce 1977 spoluzaložil divadlo Dílna 24-divadlo ve stanu, kde veřejně působil jako herec, tajně jako dramaturg. Po likvidaci divadla v roce 1979 pracoval jako sanitář na resuscitačním oddělení záchranné služby v Praze.

Teprve v roce 1986 byl přijat do Západočeského divadla v Chebu jako dramaturg. Vlastně se teprve od té doby své profesi věnuje naplno. Působil pak (1990-1994) v Městských divadlech pražských, České televizi a nyní pracuje na plný úvazek v Divadle F.X.Šaldy v Liberci. Kromě dramaturgické práce je autorem adaptací,úprav textů, televizních scénářů atd.

Působí druhým rokem jako pedagog VOŠ Jaroslava Ježka.

V Národním divadle se dramaturgicky podílel na projektu Roberta Wilsona 1914 a dále na inscenacích Audience u královny Petera Morgana a V rytmu swingu buší srdce mé trojice autorů Jiřího Traxlera, Martina Vačkáře a Ondřeje Havelky.

Repertoár