MENU

Rada Národního divadla

Rada ND je poradním orgánem ředitele ve smyslu Statutu. Členy Rady jmenuje a odvolává ředitel. Činnost Rady se řídí jednacím řádem.

Ing. Pavel Čejka, MBA

člen představenstva a náměstek generálního ředitele, správní ředitel Komerční banky

Absolvent Českého vysokého učení technického se zaměřením na Management a Finance a University of Chicago Graduate School of Business, kde získal titul MBA. Svou profesní kariéru začal v roce 1994 ve společnosti Arthur Andersen, kde se specializoval převážně na poradenství pro finanční instituce v regionu střední Evropy. V roce 2000 nastoupil do ČSOB jako výkonný ředitel pro Finanční řízení. Do Komerční banky přišel v červenci 2003 jako zástupce finančního ředitele a od února 2006 do července 2012 působil jako Výkonný ředitel pro strategii a finance.

S účinností od 1. srpna 2012 byl dozorčí radou zvolen za člena představenstva Komerční banky zodpovědného za vedení úseků Strategie a Finance, Transakční a platební služby, Informační technologie, Organizace a řízení projektů, Podpůrné služby, Řízení informací a Služby Investičního bankovnictví. Pan Pavel Čejka je rovněž členem dozorčí rady společností Modrá pyramida stavební spořitelna, ESSOX a Komerční pojišťovna. Dále je předsedou dozorčí rady KB Penzijní společnosti a členem statutárního orgánu společnosti Bastion European Investments, S. A.

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.

předseda Akademie věd České republiky

Rodák ze slezského Jablunkova, vystudoval VŠCHT Praha, kde později obhájil doktorát věd a v roce 2003 byl jmenován profesorem chemického inženýrství. Je čestným doktorem Slovenské technické univerzity v Bratislavě a čestným členem Institution of Chemical Engineers UK. V letech 2005–2009 byl místopředsedou AV ČR, od roku 2009 je předsedou AV ČR.

Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou vícefázové chemické reaktory. Publikoval přes 70 původních prací v impaktovaných mezinárodních časopisech, podle SCI je na jeho práce zhruba 1 000 citačních ohlasů. Je členem Učené společnosti ČR a Inženýrské akademie ČR, předsedou České společnosti chemického inženýrství a členem představenstva Svazu chemického průmyslu ČR. Byl opakovaně zvolen do prestižní funkce prezidenta Evropské federace chemického inženýrství, získal řadu domácích i zahraničních vědeckých ocenění, v roce 2012 mu byla udělena medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

JUDr. Vlasta Formánková

soudkyně Ústavního soudu

Studium práv ukončila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1977. V témže roce nastoupila jako právní referentka do Západočeských mlékáren, n. p. Klatovy. Rigorózní zkoušku složila v roce 1978. Od 1. září 1978 začala vykonávat justiční praxi u Krajského soudu v Plzni a po složení justičních zkoušek byla 15. června 1979 zvolena soudkyní pro Okresní soud Plzeň–město. Pracovala nejprve na úseku občanskoprávním, pak krátce na úseku trestním a poté znovu na úseku občanskoprávním. V lednu roku 1990 byla pověřena řízením Okresního soudu Plzeň–město a následně jmenována do funkce předsedkyně tohoto okresního soudu. Zároveň působila jako předsedkyně občanskoprávního senátu.

Po uvolnění z funkce předsedkyně okresního soudu na jaře 1999 soudila dále na úseku občanskoprávním a v průběhu roku 2000 přešla ke Krajskému soudu v Plzni, kde jí byla přidělena jak agenda prvostupňová, tak i agenda odvolací na úseku občanskoprávním, kupříkladu zákon na ochranu osobnosti, tiskové žaloby, žaloby z autorského práva. Dne 5. srpna 2005 byla prezidentem Václavem Klausem jmenována soudkyní Ústavního soudu České republiky. Nikdy nebyla členkou ani kandidátkou žádné politické strany.

Pavel Kohout

básník, novinář, scenárista, dramaturg, divadelní a filmový režisér, prozaik a dramatik

Narozen v Praze, patří k nejznámějším českým spisovatelům. Původních divadelních her napsal třicet, jeho dramatizace a adaptace dosahují nyní ke dvaceti. Přestože Kohoutova dramatika prošla názorovými zvraty – od naivního kolektivismu, přes ideály reformního socialismu až po důsledně protirežimní postoj za tzv. normalizace, nevyjímajíc ani jízlivou kritiku některých jevů v demokratické společnosti, která následovala –, jako celek vykazuje setrvalé snahy o zachycení doby a prostředí v jakési autentické moralitě, jíž chtěl autor zpětně působit na svět, ve kterém žil.

Pavel Kohout je autorem s velkým smyslem pro dramatičnost, a tak se i tehdy, když si totalitní estetika vynucovala závazné modely zápletek a postupů, vydával vlastní vyjadřovací cestou. Ta ho na konci šedesátých let dovedla k rozchodu s režimem, který mu následně v roce 1979 odebral československé občanství. Do vlasti se vrátil v roce 1990. Je držitelem řady ocenění, např. Velké rakouské státní ceny za evropskou literaturu (1977), Rakouského čestného kříže I. třídy za vědu a kulturu (1998) či Velkého kříže Řádu za zásluhy spolkové republiky Německo (2002).

Prof. Dr. Dadja Altenburg Pešta Kohl

lékařka, podnikatelka, ředitelka Muzea Montanelli

Narozena v Praze. Na Univerzitě Karlově vystudovala medicínu. V roce 1972 emigrovala do NSR. V Německu se specializovala na Univerzitní klinice čelistní a obličejové chirurgie. Pracovala jako lékařka. Koncem osmdesátých let založila jednu z nejúspěšnějších farmakologických obchodních firem v Německu, kde je dodnes společnicí a stojí v čele představenstva. Po roce 1989 se postupně vracela do České republiky a v roce 2006 se pak vrátila natrvalo.

Celý život zasvětila filantropii a angažuje se v občanské společnosti. Podporuje instituce a projekty v oblasti kultury (kinematografie, divadla, výtvarného umění). Založila Nadaci DrAK, která se realizuje v kultuře a zdravotní prevenci. Založila muzeum moderního umění Muzeum Montanelli v Praze, které patří k jednomu z mála privátních muzeí v České republice. Je poradkyní Unicredit Group v Mnichově. Je členkou představenstva Kulturního fóra v Berlíně. Národní divadlo podporuje od roku 2005. Finančně přispěla na několik představení, zakoupila housle pro koncertního mistra orchestru, nechala zrestaurovat Hynaisovu oponu. Spolu s manželem věnovala Národnímu divadlu bronzovou bustu Václava Havla. V letech 2013 a 2014 financuje její rodina postupné restaurovaní Alšových lunet.

Ing. Jiří Maceška

 

Ing. Jiří Maceška vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu obchodní. Působil v oblasti mezinárodního obchodu se zaměřením zejména na region Blízkého a Středního východu v obchodních společnostech a posléze na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, kde zastával pozici náměstka ministra pro obchod (1998–2002). V letech 2002–2007 byl jmenován velvyslancem ČR při Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži. V době předsednictví ČR v EU koordinoval působnost Ministerstva financí ČR v Radě ECOFIN, MMF a Světové banky.

Předsedou dozorčí rady České pošty, s.p. byl zvolen v roce 2009. Dále působí v dozorčí komisi Rady ČT, je členem Vědecké rady VŠE, členem rady Ligy proti rakovině, viceprezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a členem Rady Národního divadla. Patří mezi nadšené obdivovatele opery, baletu, ale i moderní jazzové tvorby. Má slabost pro rafinovanou kuchyni a vína původu francouzských regionů.

JUDr. Pavel Smutný

prezident BOHEMIAN HERITAGE FUND, nadační fond

Je spoluzakladatelem advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, která se od roku 1993 specializuje především na obchodní právo. V roce 1995 inicioval založení Kruhu přátel opery Národního divadla a dodnes je jeho jednatelem. O čtyři roky později zřídil nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND, který sdružuje soukromé mecenáše a podporuje národní kulturní dědictví a současné špičkové kulturní projekty.

Od roku 2009 je prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a od roku 2010 zasedá ve správní radě Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Byl také členem Evropského výboru World Monument Fund nebo Evropské operní asociace FEDORA, kde sedm let plnil funkci viceprezidenta. Za všechny jeho společensky prospěšné aktivity byla advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ v roce 2013 vyhlášena Právnickou firmou roku v oboru společenská odpovědnost.

Ing. Bohdan Wojnar

člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů Škoda Auto

Bohdan Wojnar vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (obor Ekonomika a řízení) a rovněž v Praze absolvoval v roce 1993 mezinárodní studium European Business School. Bezprostředně po studiích (1983–1985) pracoval ve firmě Kaučuk a v roce 1985 nastoupil do společnosti Škoda Auto, kde zastával různé funkce v ekonomické oblasti. V roce 1996 mu bylo svěřeno řízení controllingu značky Škoda. Ve společnosti Volkswagen Slovakia byl v roce 2006 jmenován nejprve členem představenstva za rezort financí, v září 2008 však přijal odpovědnost i za oblast personalistiky. Od roku 2009 zde působil jako člen představenstva pro personalistiku. Členem představenstva společnosti Škoda Auto se zodpovědností za oblast Řízení lidských zdrojů se stal 1. ledna 2011.

Mimo jiné působil Bohdan Wojnar jako místopředseda Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Dále pracoval jako ředitel dceřiné společnosti ŠKODA IMMO, s.r.o. (2001–2005). V roce 2006 působil jako předseda Správní rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, byl členem představenstva Slovenské průmyslové a obchodní komory a Svazu automobilového průmyslu Slovenské republiky. V současnosti je viceprezidentem Svazu automobilového průmyslu AutoSAP a členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy. Kromě toho je aktivní v akademické radě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ing. Petr Dvořák

generální ředitel České televize