MENU

Občerstvení

Bufety v Národním divadle a ve Stavovském divadle pro Vás provozuje společnost

Divadelní catering s.r.o.
Národní divadlo
Provozní: Sergej Ivčenko
Tel.: +420 604 848 704
sergej.ivcenko@divadelnicatering.cz

Stavovské divadlo
Provozní: Jaroslav Kolouch

Jaroslav.kolouch@divadelnicatering.cz

Tel.: +420 777 572 831

info@divadelnicatering.cz
www.divadelnicatering.cz

Nabízíme Vám možnost objednat občerstvení předem. Více informací zde.

Jídelní a nápojové lístky

Národní divadlo

Stavovské divadlo