MENU

Mecenášský klub
Národního divadla

Mecenášství není stavem peněženky, ale stavem ducha.

Jak se stát mecenášem

12. 1. 2017

Obměna vizuálů

S fotografem Pavlem Hejným a baletkou Nelou Strnadovou jsme fotili nové vizuály Mecenášského klubu. Těšit se na ně můžete již v únoru!

Focení probíhalo z části na jevišti Stavovského divadla a z části v maskérně historické budovy Národního divadla. Autorem myšlenky jsou mladí kreativci z agentury Young & Rubicam.


12. 12. 2016

Rozhovor s mecenášem Václavem Rybaříkem

Byly poněkud v pozadí, ale je to již několik měsíců, co je k nim upnutá pozornost. Osm lunetových nástěnných maleb Alegorie divadelních žánrů od Adolfa Liebschera v předsálí hlavního foyer v historické budově Národního divadla. Každá z těchto lunet znázorňuje vždy jednu alegorii, přičemž jednotlivé alegorie představují ženské postavy, které jsou obklopeny dětmi a předměty vztahujícími se ke konkrétní alegorii. Restaurátoři MgA. Jakub Hamsík a MgA. Jáchym Krejča provedli letos v létě jejich rozsáhlou obnovu. Stalo se tak díky významnému finančnímu daru, který věnoval mecenáš Václav Rybařík, inženýr geolog, badatel a publicista se zaměřením na historické i současné kamenné stavby a sochařská díla, především pražská. Jak vnímá mecenášství, které vytváří trvalé hodnoty?

Díky vašemu finančnímu daru mohlo Národní divadlo restaurovat po letech lunety A. Liebschera v předsálí hlavního foyer historické budovy. Co vás přivedlo k tomu, že jste podpořil Zlatou kapličku?

K Národnímu divadlu, zejména jeho historické budově, mám blízký vtah nejen jako každý správný Čech, ale i z dalšího důvodu: Při závěru její poslední velké rekonstrukce v letech 1982-83 jsem se totiž jako geolog zabýval tím, z jakých kamenů a odkud byla budova postavena a opravována. Při tom jsem se zvlášť věnoval i tomu, odkud a za jakých okolností bylo dovezeno jejich více než dvacet základních kamenů a jakou mají petrografickou povahu. Následně jsem se spolu s arch. Vávrou a prof. Černým podílel na úpravě místnosti s těmito památnými kameny a navrhoval pro ni trvalou expozici o historii založení ND.

Proč padla volba právě na Liebscherovy lunety?

Obnovu Liebscherových lunet jsem si vybral jako jednu z možností, které mi ND k realizaci mého daru nabídlo. Mým velkým přáním bylo vybrat dílo, ke kterému by měli přístup všichni návštěvníci a ne jen někteří. A aby také byly oba sousedící lunetové cykly, jak již obnovený Alšův ve velkém foyer, tak i Liebscherův v jeho předsálí, měly stejně zářivou tvář.

Máte k dílu osobní vztah?

K Liebscherovým lunetám nemám osobně žádný vztah, ale dílo Adolfa Liebschera a zejména jeho staršího bratra Karla jako kreslířů znám. Některé jejich kresby v Ottově výpravné monografii Čechy mi totiž pomohly k poznávání některých míst a objektů z konce 19. století, jejichž původní podobu se mi jinde nepodařilo zjistit.

Co je podle vás smyslem daru?

Snažím se tímto i ostatními činy, jakým byl např. dar bronzové sochy Albrechta z Valdštejna rodnému Jičínu, nechat něco příštím generacím. A byl bych rád, kdyby nás v tomto směru bylo stále více.

Ing. Václav Rybařík
Vystudoval jičínské gymnázium, kde maturoval v roce 1955, a následně hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Od roku 1962 žije a působí v Praze. Až do odchodu do důchodu se zabýval geologickým průzkumem výskytů a ložisek kamene, nyní se věnuje jeho použití v architektuře, v sochařství a v památkách. Je autorem knihy „Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky“ (1994) a „Kamenná katedrála“ (2016) a spoluautorem knih „Praha kamenná“(1996) a „Neživá příroda Prahy a jejího okolí“ (2001) a také autorem více než sta odborných článků na podobná témata v různých časopisech. V roce 2014, při příležitosti 380. výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna, nechal zhotovit a rodnému Jičínu věnoval jeho bronzovou sochu do nádvoří Valdštejnského zámku a k 100. výročí zahájení I. světové války nechal obnovit památník obětem obou světových válek u Obřadní síně v Jičíně. Za tyto iniciativy mu v loňském roce město Jičín udělilo cenu Ď-děkuji. Podobná cena mu byla na návrh ředitele Národního divadla udělena i letos za finanční dar na úhradu obnovy lunet A. Liebschera v předsálí hlavního foyer historické budovy.


Foto: Jakub Hamsík, Jáchym Krejča, Hana Smejkalová


30. 11. 2016

Promítání filmu Dancer

V divadelním prostoru Royal se sešli nejen mecenáši, členové Baletu ND a jeho přátelé, ale i sólisté z Mnichovského baletu nebo naše Laterna magika.

Vytvořili přátelskou atmosféru a zhlédli exkluzivně v prvním uvedení po oficiální premiéře v ČR dokument Davida LaChapella, který představuje výjimečnou osobnost světa tance - Sergeje Polunina. Film se dotýká i zásadních témat, jakým je např. podpora tanečníků během jejich kariéry. Byl nominovaný i na cenu PGA (Sdružení amerických filmových producentů).
Čestným hostem divadelně-filmového odpoledne byl i Milosh Harajda, kreativní konzultant Davida LaChapella a producent filmové premiéry Dancer v ČR.

Na fotce zleva: Adam Zvonař, Eva Sochorová, Radka Příhodová, Milosh Harajda

Foto: mecenáš David Sedlecký


28. 11. 2016

Dancer

Tanečník, jehož jméno patří mezi světovou špičku. Muž, jehož mentorem je významný fotograf David LaChapelle. Náročný život baletního sólisty. Pomoc druhým. To vše spojuje nový dokumentární film Dancer a jméno Sergei Polunin. Exkluzivně jsme promítali pro mecenáše Národního divadla v divadelním prostoru Royal.

 Foto: David LaChapelle, © Production | MILOSH