MENU

Dokumenty

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Národního divadla za rok 2016

Dokumenty o divadle

Adresa pro doručování

Národní divadlo
Ostrovní 1
112 30 Praha 1

Podatelna Národního divadla – 4. patro Provozní budovy na doručovací adrese, otevírací doba pondělí až pátek 8 16 hod.

Datová schránka Národního divadla

ID datové schránky je qmbz5zc.
Datovou schránku obhospodařuje spisový protokol ND.

Šablony pro stížnosti

Národní divadlo přijímá žádosti zaslané Správní ředitelce ND na níže uvedených šablonách.

Žádosti lze podat

  • písemně, na adresu: Národní divadlo, P.O. BOX 865, 112 30 Praha 1, 
  • telefonicky, na tel.č.: 224 901 360
  • osobně, na adrese: Národní divadlo, Ostrovní 1, Praha 1; spisový protokol, 4. patro provozní budovy ND