MENU

Baletní přípravka ND

  

Vážení přátelé,
zdá se mně to nedávno, co jsem se na tomto místě pokusila o krátkou bilanci 60. jubilejního roku Baletní přípravky Národního divadla a již máme za sebou první rok po tomto výročí. Bohužel, jak asi většina z Vás ví, nás
v tomto roce postihla velmi smutná a nečekaná událost, kdy náhle zemřela jedna ze zakladatelek Baletní přípravky ND a její dlouholetá vedoucí, paní Mgr. Naděžda Sobotková. V přípravce působila po celou dobu její existence, vtiskla jí pevný řád a dbala na vysokou úroveň výuky žáků. Tuto událost prožíval bolestně nejen náš pedagogický sbor, ale i většina našich žáků. Národní divadlo se rozloučilo s touto osobností, která s ním spojila celý profesionální život důstojně, na scéně historické budovy. Navíc se pedagogický sbor Baletní přípravky ND rozhodl zcela spontánně věnovat její památce výroční představení, které se tentokrát uskutečnilo pod názvem Baletní fantazie.
Pedagogové a žáci Baletní přípravky ND se na toto vystoupení připravovali jako v minulých letech velmi zodpovědně. Netradičním skupinovým hostem bylo Taneční studio Andrea. Toto stepařské uskupení patří v České republice mezi nejúspěšnější. Za mimořádný úspěch považujeme to, že se nám do představení podařilo získat do role Raymondy skutečnou hvězdu světového formátu, primabalerínu Barboru Kohoutkovou, jejíž profesionální kariéra začala právě před lety v Baletní přípravce ND, dále pak vynikajícího prvního sólistu Baletu ND Alexandra Katsapova, který ztvárnil postavu Abdérachmána, sólistu ušlechtilé pohybové grácie Jiřího Kodyma a další členy baletního souboru ND. Dvě červnová představení byla natolik úspěšná, že se vedení Baletu ND rozhodlo přidat začátkem září ještě dvě další představení. Je to tedy pro nás netradičně ostrý start do nové sezony 2014/2015. Pokud jde o tu loňskou, nesmíme zapomenout rovněž na to, že se naši žáci velmi úspěšně prezentovali v nové verzi baletu Romeo a Julie uměleckého šéfa Petra Zusky ve Stání opeře.
Velmi dobře byl přijat rodiči i dětmi náš již IV. běh prázdninového soustředění Letní arabesky, který se konal opět v zámeckém areálu v Kostelci nad Černými lesy. V tomto roce bylo hlavní novinkou účast žáků 1. ročníku a dokonce i těch (v červnu) nově přijatých. Přes původní obavy a pochybnosti je třeba konstatovat, že se i tak malé děti s novým prostředím, úkoly i režimem vyrovnaly na jedničku.
Pokud jde o novou sezonu, plánujeme kontinuální vývoj, s tím že vrcholem by mělo být nové představení přípravky v červnu 2015. Jako novinku lze uvést i to, že jsme rozšířili počet tříd tím, že byl poprvé otevřen 6. ročník. Pokud jde o mimopražské zájemce a jejich zapojení do naší činnosti, zatím vývoj postupuje pomaleji, než jsme očekávali. Máme však již první žáky ze Středočeského kraje. Úvahy a představy týkající se širšího mezinárodního kontextu spolupráce v naší oblasti jsou během na dlouhou trať, a uvidíme, jaká bude celková atmosféra a podmínky pro případný rozvoj v této věci.
Věřme tedy, že školní rok a sezona 2014/2015 bude pro všechny úspěšná.

Jana Jodasová
vedoucí Baletní přípravky ND 

 

Zemřela Dagmar Špryslová

S nesmírnou lítostí Vám musíme oznámit, že v neděli 12. října 2014 zemřela ve věku 85 let paní Dagmar Špryslová. V letech 1977–2011 působila jako pedagožka Baletní přípravky ND, kde vychovala a připravila pro profesionální studium a uměleckou dráhu desítky interpretů.

Dagmar Špryslová studovala u pedagogů J. Nikolské a Z. Zabylové. V roce 1944 nastoupila angažmá do Národního divadla, kde působila celých 33 let. Tančila ve všech inscenacích Baletu Národního divadla a řadě tanečních scén v operách, zejména vyzrálé ženské charaktery a role vyžadující tempe-ramentní, živý herecký projev, např. Tanec kněžek v Aidě, Švec v Popelce, Dívčina družka v Jarní symfonii, v Moravských tancích, Cikánský tanec v Carmen, Královna a Babička v baletu Z pohádky do pohádky, Služebná v harému v Bachčisarajské fontáně, Bacchanale v Tannhäuserovi, Chůva v Petruškovi, Matka v Louskáčkovi, Chůva v Othellovi, Berthe v Giselle, Vladařka-matka v Labutím jezeře, dále pak v Podivném dobrodružství Arthura Rowa nebo Rigolettovi.
V letech 1977–2011 působila jako pedagožka Baletní přípravky ND, kde vychovala a připravila pro profesionální studium a uměleckou dráhu desítky interpretů.
Nadace Život umělce ji v roce 2000 udělila cenu Senior Prix.

Paní Dagmar Špryslová působila celou třetinu století jako pedagog Baletní přípravky ND. Po odchodu Doc. Páskové z přípravky to byla Mgr. Naďa Sobotková a Dagmar Špryslová, které společnou prací vtiskly za dlouhá desetiletí svého působení Baletní přípravce její charakter, vysokou profesionální úroveň a náročný a poctivý přístup k žákům. Mezi žáky Dagmar Špryslové byla celá řada talentů, u začátku jejichž dráhy stála a z nichž jsou dnes nepřehlédnutelné baletní osobnosti. Mezi jinými jmenujme např. T. Podařilovou a N. Márovou, které svoji profesionální kariéru spojily
s Národním divadlem nebo  B. Kohoutkovou, která působila na řadě mezinárodních prestižních baletních scén či L. Slavického současného sólistu mnichovského baletu. S odchodem paní Špryslové odchází další legenda Baletní přípravky, pro kterou je to v tomto roce další velká ztráta. Nicméně, tradice založená těmito osobnostmi bude v každodenní činnosti přípravky žít i nadále. 

 

 

 

... vítejte u nás, právě začínáme ... ► 

Prázdninové soustředění – Letní arabesky IV

Ve dnech 12. 7. až 27. 7. 2014 se uskutečnil již čtvrtý ročník prázdninového soustředění Letní arabesky, který tradičně proběhl v zámeckém areálu v Kostelci nad Černými lesy. V letošním roce se poprvé tohoto soustředění zúčastnili žáci prvního ročníku a v některých případech dokonce i nově přijatí studenti. Pro menší děti byl pobyt (jako již tradičně) doplněn výukou angličtiny. Hlavní náplň pobytu, tj. baletní výuka byla doplněna různými hrami a soutěžemi. Vyvrcholením byl závěrečný večer, kdy děti kromě toho, co se naučily na soustředění, předvedly s velkým nadšením a zaujetím i svoje vlastní baletní choreografie.

  

  

110. výročí Jelizavety Nikolské

24. 10. 2014 si připomene 110. výročí narození Jelizavety Nikolské, která zanechala výraznou stopu ve vývoji Baletu Národního divadla, a to i pokud jde o její pedagogické působení. Baletní přípravka ND založená
v roce 1953 ve značné míře navazuje na její metody výuky.
Jelizaveta Nikolská, vlastním jménem de Boulkinová, se narodila ve Vladivostoku (Rusko) 24. 10. 1904. Tanci se začala učit u L. Tittoriové v Oděse, kde absolvovala gymnázium a navštěvovala konzervatoř. V roce 1919 se stala elévkou baletního souboru oděského divadla a pod vedením baletního mistra B. Romanova se zde postupně stala druhou a první sólovou tanečnicí. V roce 1921 odešla do Polska, v roce 1922 poprvé hostovala
v ND v roli Odetty (Čajkovskij: Labutí jezero). Již v roce 1922 si otevřela vlastní baletní školu a později vedla
i baletní školu při ND, přičemž vyškolila řadu vynikajících tanečnic a tanečníků ND. V roce 1923 zde byla angažována jako sólová tanečnice pro stálá hostování. Po roztržce se svým partnerem a baletním mistrem R. Remislavským odešla v roce 1925
z ND a na popud A. Bergra pokračovala ve studiích u O. Preobraženské v Paříži. Pod jménem Lila Nicolska vystupovala ve Folies-Bergere. V letech 1930–1932 působila jako baletní mistryně
v Královské opeře v Káhiře. V roce 1932 se vrátila do Prahy, kde vystupovala zejména s A. Drozdovem. Hostovala opět v ND, v Divadle na Vinohradech, v divadle Varieté a vystoupila na několika tanečních večerech. Absolvovala řadu zájezdů po Evropě (Paříž 1927, Berlín 1936, Bělehrad 1937) a po USA s tzv. Československým baletem (1933), které jí přinesly světové úspěchy. Hostovala však i na domácích scénách (v Kladně, v Brně, v Plzni, v Bratislavě aj.). V letech (1934–1941) pak byla angažována v ND jako primabalerína, baletní mistryně (1937–1945) a umělecká šéfka baletu (1940–1945). Její postoje
v době nacistické okupace ji přiměly za revoluce v roce 1945 k útěku do USA. Později se usadila ve Venezuele, kde zemřela v roce 1955 v Caracasu.

Řekli o nás

Podívejte se na novou podstránku našeho webu a seznamte se s vyjádřením některých žáků Baletní přípravky ND, kteří se stali významnými představiteli českého baletního umění a kultury vůbec.
Řekli o nás.

Romeo a Julie

V divadelní sezoně 2013/2014 byla uvedena ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 premiéra slavného baletu Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie v novém nastudování uměleckého šéfa Baletu Národního divadla Petra Zusky. Pro Baletní přípravku ND je tato premiéra velmi významná. Naši žáci dostali velkou příležitost podílet se na tomto novém ztvárnění, a to v rolích komediantů. Této možnosti si velmi vážíme a považujeme ji za další krok stvrzující fakt, že naše přípravka je nedílnou součástí baletního souboru Národního divadla. Všechny Vás zveme na tuto velkou událost do Státní opery.

 

 

 

Více o inscenaci najdete zde.

Žáci baletní přípravky v Šípkové Růžence

Vážení a milí příznivci Baletní přípravky ND, srdečně vás zveme na představení Šípkové Růženky na scéně Státní opery, na kterém se v rolích motýlků, strašidýlek a kočiček představí celá řada žáků naší baletní přípravky. Více informací o inscenaci zde.