MENU

Baletní přípravka ND

  

... vítejte u nás, právě začínáme ... ► 

Vážení přátelé,
zdá se mně to nedávno, co jsem se na tomto místě pokusila o krátkou bilanci 60. jubilejního roku Baletní přípravky Národního divadla a již máme za sebou první rok po tomto výročí. Bohužel, jak asi většina z Vás ví, nás
v tomto roce postihla velmi smutná a nečekaná událost, kdy náhle zemřela jedna ze zakladatelek Baletní přípravky ND a její dlouholetá vedoucí, paní Mgr. Naděžda Sobotková. V přípravce působila po celou dobu její existence, vtiskla jí pevný řád a dbala na vysokou úroveň výuky žáků. Tuto událost prožíval bolestně nejen náš pedagogický sbor, ale i většina našich žáků. Národní divadlo se rozloučilo s touto osobností, která s ním spojila celý profesionální život důstojně, na scéně historické budovy. Navíc se pedagogický sbor Baletní přípravky ND rozhodl zcela spontánně věnovat její památce výroční představení, které se tentokrát uskutečnilo pod názvem Baletní fantazie.
Pedagogové a žáci Baletní přípravky ND se na toto vystoupení připravovali jako v minulých letech velmi zodpovědně. Netradičním skupinovým hostem bylo Taneční studio Andrea. Toto stepařské uskupení patří v České republice mezi nejúspěšnější. Za mimořádný úspěch považujeme to, že se nám do představení podařilo získat do role Raymondy skutečnou hvězdu světového formátu, primabalerínu Barboru Kohoutkovou, jejíž profesionální kariéra začala právě před lety v Baletní přípravce ND, dále pak vynikajícího prvního sólistu Baletu ND Alexandra Katsapova, který ztvárnil postavu Abdérachmána, sólistu ušlechtilé pohybové grácie Jiřího Kodyma a další členy baletního souboru ND. Dvě červnová představení byla natolik úspěšná, že se vedení Baletu ND rozhodlo přidat začátkem září ještě dvě další představení. Je to tedy pro nás netradičně ostrý start do nové sezony 2014/2015. Pokud jde o tu loňskou, nesmíme zapomenout rovněž na to, že se naši žáci velmi úspěšně prezentovali v nové verzi baletu Romeo a Julie uměleckého šéfa Petra Zusky ve Stání opeře.
Velmi dobře byl přijat rodiči i dětmi náš již IV. běh prázdninového soustředění Letní arabesky, který se konal opět v zámeckém areálu v Kostelci nad Černými lesy. V tomto roce bylo hlavní novinkou účast žáků 1. ročníku a dokonce i těch (v červnu) nově přijatých. Přes původní obavy a pochybnosti je třeba konstatovat, že se i tak malé děti s novým prostředím, úkoly i režimem vyrovnaly na jedničku.
Pokud jde o novou sezonu, plánujeme kontinuální vývoj, s tím že vrcholem by mělo být nové představení přípravky v červnu 2015. Jako novinku lze uvést i to, že jsme rozšířili počet tříd tím, že byl poprvé otevřen 6. ročník. Pokud jde o mimopražské zájemce a jejich zapojení do naší činnosti, zatím vývoj postupuje pomaleji, než jsme očekávali. Máme však již první žáky ze Středočeského kraje. Úvahy a představy týkající se širšího mezinárodního kontextu spolupráce v naší oblasti jsou během na dlouhou trať, a uvidíme, jaká bude celková atmosféra a podmínky pro případný rozvoj v této věci.
Věřme tedy, že školní rok a sezona 2014/2015 bude pro všechny úspěšná.

Jana Jodasová
vedoucí Baletní přípravky ND 

Konkurz

  

Baletní přípravka Národního divadla přijímá přihlášky ke konkurzu do prvního ročníku pro dívky od 6 do 7 let a pro chlapce od 7 do 8 let. Přijímá rovněž přihlášky pro starší dívky a chlapce, jejichž taneční schopnosti však musí být na úrovni věkově odpovídajícího ročníku Baletní přípravky ND.

Konkurz se bude konat dne 21. června 2015. Na základě zaslané přihlášky obdrží zájemci adresnou pozvánku. Přihlášky zasílejte na příslušném formuláři (ke stažení zde) do 30. května 2015, a to na e-mail: j.jodasova@narodni-divadlo.cz.

Vystoupení ve Španělském sále Pražského hradu

Baletní přípravce ND byla nabídnuta mimořádná možnost vystoupit ve Španělském sále Pražského hradu při příležitosti oficiální návštěvy monackého knížete Alberta II. dne 9. 4. 2015. Žákyně 6. ročníku předvedly při svém vystoupení "pas de quatre"  z Labutího jezera od P. I. Čajkovského. Jejich výkon se setkal s mimořádným ohlasem.

Baletní přípravka Národního divadla Baletní přípravka Národního divadla

Baletní přípravka ND plní svoje poslání

Stejně jako v loňském roce jsme i letos zaznamenali velký úspěch při konkurzu do Baletního souboru Národního divadla. Konkurz se konal dne 28. 2. 2015 a zúčastnil se ho opravdu velký počet uchazečů z mnoha zemí. Mezi nimi byla opět i naše bývalá žačka Katka Kodešová. Samozřejmě jsme jí drželi palce, tak jako v loňském roce i Lauře Balogové, též naší bývalé žačce. Vzhledem k velkému počtu dětí z naší přípravky, které v posledních letech skládají úspěšně příjímací zkoušky na pražskou Taneční konzervatoř, jsme přesvědčeni o tom, že tento úspěch nebude posledním.

 

Foto soukromý archiv K. Kodešové | Diana Zehetner

Baletní přípravka Národního divadla v nové baletní premiéře

Jsme rádi, že Baletní přípravka Národního divadla dostala možnost rozšířit repertoár baletních představení, na nichž se podílí. Několik žáků přípravky vystupuje v nové premiéře klasického baletu La Bayadère od Ludwiga Minkuse, jehož 1. a 2. premiéra se uskutečnila ve dnech 20. a 21. 11. 2014 na jevišti Státní opery. Jde o balet vycházející z motivů indické pohádky, který patří svou kostýmovou a scénografickou výpravností a špičkovým výkonům hlavních protagonistů k vrcholům baletní klasiky. Tento baletní titul je v Národním divadle uveden vůbec poprvé. Představení zaujme nejen širokou baletní veřejnost ale i rodiny s dětmi.

    

Foto Hana Smejkalová

Romeo a Julie

V divadelní sezoně 2013/2014 byla uvedena ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 premiéra slavného baletu Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie v novém nastudování uměleckého šéfa Baletu Národního divadla Petra Zusky. Pro Baletní přípravku ND je tato premiéra velmi významná. Naši žáci dostali velkou příležitost podílet se na tomto novém ztvárnění, a to v rolích komediantů. Této možnosti si velmi vážíme a považujeme ji za další krok stvrzující fakt, že naše přípravka je nedílnou součástí baletního souboru Národního divadla. Všechny Vás zveme na tuto velkou událost do Státní opery.

 

 

 

Více o inscenaci najdete zde.

Řekli o nás

Podívejte se na novou podstránku našeho webu a seznamte se s vyjádřením některých žáků Baletní přípravky ND, kteří se stali významnými představiteli českého baletního umění a kultury vůbec.
Řekli o nás.