MENU

Baletní přípravka ND

  

... vítejte u nás, právě začínáme ... ► 

Vážení přátelé,

v sezoně 2017/2018 vstupuje Baletní přípravka Národního divadla do své jubilejní 65. sezony. Zdá se, že to není tak dávno, kdy jsme spolu oslavili kulaté 60. narozeniny. Toto výročí s námi tehdy ještě slavily dlouholetá vedoucí přípravky Naďa Sobotková a pedagožka Dagmar Špryslová.
Pět let uteklo jako mávnutím kouzelného proutku. V této etapě se naše
děti úspěšně zhostily účinkování v celé řadě repertoárových baletních představení, jako byly Zlatovláska, Šípková Růženka, La Bayadère, Romeo
a Julie, Louskáček – Vánoční příběh a Louskáček a Myšák Plyšák. Rovněž
se každým rokem uskutečnila výroční představení přípravky, a to 60 let Baletní přípravky, Taneční fantazie, Taneční střípky, Od Mozarta k šansonu
a Snění. Všechna tato představení děti pečlivě nacvičovaly a s velkým úspěchem předvedly. Rovněž jsou zaznamenána na DVD.

Baletní přípravka také vydala svůj kalendář a známky s příležitostnými přítisky. Samozřejmě, že se
v této době děti z přípravky zúčastnily i řady různých divadelních a reprezentativních akcí. Život naší školy je zachycen i na webových stránkách.

V uvedeném pětiletém období nás postihlo smutné úmrtí jak Nadi Sobotkové, tak Dagmar Špryslové.
Avšak tato škola s nejstarší tradicí v České republice pokračuje ve své činnosti nadále na vysoké úrovni, a to i pod vedením nových osobností, které vychází z dřívějších tradic a navazují na ně.
Od letošní sezony, kdy na post uměleckého šéfa Baletu ND nastoupil bývalý první sólista Stuttgartského baletu Filip Barankiewicz bude pokračovat snaha o další zkvalitnění výuky.
V této souvislosti dochází i k prodloužení výukových hodin pro starší žáky.

Tuto divadelní sezonu bychom chtěli využít k důstojným oslavám 65. výročí založení naší školy.
S tím bude spojeno nejen naše letošní výroční představení, ale i doprovodný program a další aktivity. Věříme, že se tento školní rok zapíše jako další pozitivní krok v naší historii.

Jana Jodasová,
vedoucí Baletní přípravky ND 

Zemřela MgA. Věra Ždichyncová

Baletní přípravka Národního divadla s lístostí oznamuje, že dne 18. 9. 2017 zemřela MgA. Věra Ždichyncová, poslední žijící zakládající pedagožka Baletní přípravky Národního divadla v roce 1953. V Baletní přípravce ND působila v letech 1953–1963.

Baletní přípravka Národního divadla uvítá pro další zlepšení své činnosti sponzorské příspěvky. Sponzoři mohou vystupovat ve vztahu k Baletní přípravce ND buď jmenovitě nebo anonymně dle svého rozhodnutí. Obdržené sponzorské příspěvky budou využity v souladu s příslušnými právními předpisy. Prosíme vážné zájemce, aby se s žádostí o další podrobné informace v této věci obrátili přímo na p. Mgr. Evu Sochorovou (tel. 731 603 641, e-mail:e.sochorova@narodni-divadlo.cz)

Řekli o nás

Podívejte se na novou podstránku našeho webu a seznamte se s vyjádřením některých žáků Baletní přípravky ND, kteří se stali významnými představiteli českého baletního umění a kultury vůbec.
Řekli o nás.