MENU

Baletní přípravka ND

  

... vítejte u nás, právě začínáme ... ► 

 
Baletní přípravka Národního divadla

 

Přijímá přihlášky ke konkurzu do prvního ročníku pro dívky od 6 do 7 let, pro chlapce od 7 do 8 let.
Přijímá rovněž přihlášky pro starší dívky a chlapce, jejichž taneční schopnosti však musí být na úrovni věkově odpovídajícího ročníku Baletní přípravky ND. Konkurz se bude konat začátkem září 2016. Na základě zaslané přihlášky obdrží zájemci adresnou pozvánku. Přihlášky zasílejte na příslušném formuláři, který je k dispozici ke stažení na www.narodni-divadlo.cz v části Baletní přípravka / pro žáky a uchazeče do 31. srpna 2016,a to na e-mail:j.jodasova@narodni-divadlo.cz

Nenechte si ujít naše nové představení plné nových a zajímavých choreografií,

Od Mozarta k šansonu, tak diváky bude lákat na naše představení hravý plakát ze společné „výtvarné dílny“ dua Mário Bakuš – Michaela Wenzelová, kteří byť profesí tanečníci, jsou nadáni i v oblasti výtvarné a již poněkolikáté nám s velkým entuziasmem pomáhají ztvárnit vizuální informaci o připravovaném představení, která má co nejvýstižněji oslovit naše příští diváky.

Úvodní část našeho představení, které se uskuteční 23. a 24. 6. ve Státní opeře je složena z mnoha zajímavých čísel od klasiky až po modernu. Jako již tradičně i letos s námi spolupracují členové Baletu Národního divadla, a to jak v roli choreografů, tak v roli tanečníků. Z uplynulých představení bychom již mohli sestavit docela reprezentativní galerii baletních osobností, které se s námi podílely na naší práci. Tyto osobnosti vždy přinesly buď neotřelý choreografický pohled a skutečně zajímavou a osvěžující práci pro naše žáky nebo vynikající taneční výkony, které pro ně byly vzorem a inspirací. V letošním roce jsme oslovili s nabídkou spolupráce mladé nadějné umělce ze souboru Baletu ND Matěje Šusta a Marka Svobodníka. První z nich vytvořil choreografii pro ročník Pokročilých, druhý pak moderní choreografii pro 6. ročník. I v letošním představení se naplnila pomalu vznikající nepsaná tradice, že velkou část těchto čísel ztvárnily se svou invencí pedagožky Baletní přípravky ND Monika Kysilová a Pavla Zusková

Druhá část našeho letošního představení je spojena s geniálním hudebním skladatelem W. A. Mozartem, od jehož narození uplynulo v letošním roce 260 let. Přes tuto propast času jeho dílo nestárne, je stále živé a získává pro sebe nové a nové generace hudebníků a posluchačů. I přes skutečnost, že s letošním mozartovským výročím je spojena celá řada hudebních událostí, rozhodli jsme se i my k jeho oslavě. Toto rozhodnutí má dva důvody. Prvním je jeho působení ve Stavovském divadle, které je dnes součástí Národního divadla, druhým pak ta skutečnost, že v pětileté historii našich výročních baletních představení jsme Mozartovu hudbu dosud nevyužili. V letošním roce se melodie Tureckého pochodu a Malé noční hudby staly základem pro vytvoření ucelené mozartovské části představení, v které uvidíte naše nejmladší žáky z 1., 2. a 3. ročníku. V jejich podání se zdá až neuvěřitelné, jak hudba tohoto hudebního mistra, který byl současníkem císařovny Marie Terezie a císaře Josefa II dokázala naše malé žáky roztančit. Při ztvárnění svých rolí se nechávají unést krásnými hudebními motivy, které s opravdovou radostí přenášejí do svého tanečního vyjádření.

Poslední část našeho letošního vystoupení byla inspirována nesmírně úspěšným „tanečním muzikálem“ Edita – vrabčák z předměstí. Přední choreograf naší současné taneční scény Libor Vaculík přijal naše pozvání podílet se na představení Baletní přípravky ND a tvůrčím způsobem ve spolupráci s hudebním skladatelem Petrem Maláskem upravil svoji úspěšnou choreografii s citlivým ohledem na možnosti našich žáků a omezený časový prostor. Po loňské inspirativní choreografii šéfa Baletu ND Petra Zusky, který pro naše žáky připravil samostatné vystoupení, je to další účast významného českého choreografa na naší práci.

Původní představení vzniklo spojením tance, zpěvu a slova, které si svou komunikativností získalo mnoho příznivců, a to nejenom z oblasti tance, a to již při svém prvním uvedení v plzeňském divadle J. K. Tyla, kde získal Libor Vaculík v roce 2000 Cenu diváků za nejlepší představeni sezóny. Inscenace, mapuje v několika epizodách život slavné francouzské šansoniérky a snaží se přiblížit divákovi fenomén jménem Edith Piaf. Kdo by neznal naléhavost a opravdovost písní evokujících život na ulici - pod střechou Paříže, niterně a radostně prožívající první zamilovanost a zároveň o to hořčeji a osudověji milostné prohry a pády na dno života, které se mísily v osobním životě s problémy s alkoholem a drogami i návraty na scénu... Do dnešních dnů jsou šansony Edith Piaf natolik spojeny s Paříží a jejím životem, ať reálným nebo vysněným, že bychom ve světě velmi obtížně hledali srovnatelný fenomén. Velkou zásluhu na úspěchu tohoto představení měl, mimo choreografii a režii Libora Vaculíka i vynikající výkon Radky Fišarové, která všechny známé, ale i méně známé písně z repertoáru Edith Piaf zpívá ve francouzském originále a kterou se naší baletní přípravce rovněž podařilo angažovat pro naše představení. Účasti Libora Vaculíka i Radky Fišarové prostřednictvím upraveného projektu Edith – vrabčák z předměstí na našem představení si samozřejmě nesmírně vážíme.

Věříme, že letošní představení, které je opět plné novinek, se setká jako v letech minulých u našich diváků s pozitivním ohlasem a oceněním.

Ještě je možné si vybrat některé ze zbývajících vstupenek a přijít se osobně přesvědčit.

J. Jodasová,
vedoucí Baletní přípravky ND

Baletní přípravka Národního divadla uvítá pro další zlepšení své činnosti sponzorské příspěvky. Sponzoři mohou vystupovat ve vztahu k Baletní přípravce ND buď jmenovitě nebo anonymně dle svého rozhodnutí. Obdržené sponzorské příspěvky budou využity v souladu s příslušnými právními předpisy. Prosíme vážné zájemce, aby se s žádostí o další podrobné informace v této věci obrátili přímo na p. Mgr. Evu Sochorovou (tel. 731 603 641, e-mail:e.sochorova@narodni-divadlo.cz)

Vážení přátelé,

přišel čas, abychom se alespoň v krátkosti zamysleli nad uplynulou divadelní sezonou a školním rokem 2014–2015.
Hned na počátku tohoto školního roku nás postihla velmi smutná událost, neboť v neděli 12. října 2014 zemřela ve věku 85 let paní Dagmar Špryslová. Její pedagogická činnost byla přes více než 30 let spojena se jménem Baletní přípravky Národního divadla. Působila zde jako pedagožka v letech 1977–2011, přičemž vychovala a připravila pro profesionální studium a uměleckou dráhu desítky interpretů baletního umění. Přestože nepatřila mezi zakladatelské osobnosti přípravky, její dlouhodobé pedagogické působení zde zanechalo výraznou stopu.  Tímto úmrtím v podstatě skončila jedna historická a slavná éra Baletní přípravky Národního divadla.
Uplynulý rok byl však spojen i s několika doprovodnými aktivitami naší školy, které je možné také označit za významné. Poprvé v naší více než 60leté historii byl vydán kalendář na roky 2015 a 2016. Kalendář je skutečně reprezentativním počinem, byl vydán v nejvyšší grafické kvalitě v rozměrech A1 a A2, přičemž obsahuje 6 velkoformátových fotografií bývalých absolventů naší přípravky, kterými jsou T. Podařilová, M. Černá, N. Márová, B. Kohoutková, T. Juřicová (spolu s V. Nečasem) a M. Wenzelová. Kalendář můžete vidět na našich stránkách a jeho aktualizovanou verzi (pro roky 2016 a 2017) si v případě zájmu rovněž i objednat. Naše přípravka se mohla v tomto roce rovněž pochlubit celou řadou poštovních známek s vlastními kupóny. Známky můžete vidět a rovněž i objednat na našich stránkách.  Poslední z těchto aktivit bylo vydání Certifikátu. Jedná se o symbolický dokument, který stvrzuje skutečnost, že příslušný žák navštěvoval naši školu. Obraz sedících tanečnic pochází z ateliéru akad. mal. Milana Meda. Certifikáty byly pořízeny z finančního sponzorského daru, který naše přípravka obdržela. 
31. ledna 2015 jsme se rozloučili derniérou s představením Louskáček – Vánoční příběh.  Toto představení bylo velmi oblíbené mezi širokou diváckou obcí včetně nejmenších diváků, ale bylo i rovněž jakousi vlajkovou lodí naší školy, ve které se na jevišti za uplynulá léta vystřídaly možná stovky našich žáků. 
V současné době se připravuje zcela nové nastudování pod názvem Louskáček a Myšák Plyšák v choreografii a režii uměleckého šéfa Baletu ND Petra Zusky. Jsme velmi rádi, že i tentokrát dostali naši žáci možnost účinkovat. Na nové studium se děti velmi těší a přistupují k němu s velkou odpovědností. 
I v divadelním roce 2014/2015 jsme našim příznivcům mohli nabídnout na historické půdě Národního divadla naše, již čtvrté, výroční představení, a to pod názvem Taneční střípky. Toto představení se setkalo s velkým nadšením diváků. Podrobnější informace o něm naleznete na našich stránkách. Již tradičně připravujeme vydání záznamu na DVD, a to opět v předvánoční době.      
O prázdninách jsme na zámku v Kostelci nad Černými lesy organizovali již pátý ročník našeho letního tanečního soustředění Letní arabesky. Zájem o tento pobyt byl opět velký. Ve dvou týdenních termínech se ho zúčastnilo více než 90 dětí. Opět se podařilo vytvořit pro naše mladší i starší žáky zajímavý program a nadšení dětí z tance bylo upřímně prožívané. Všichni jsme byli rádi, že i letošní pobyt se velmi vydařil. 
V nadcházející divadelní sezoně nás čeká kromě nové premiéry Louskáček a Myšák Plyšák mnoho odpovědné práce v dalších představeních Romeo a Julie a La Bayadère. Účast našich žáků v těchto inscenacích je pro ně samotné nezapomenutelným zážitkem, ale i potvrzením kvality výuky naší Baletní přípravky. Spoluprací na těchto představeních totiž Baletní přípravka naplňuje ideu svého úzkého propojení s Baletem Národního divadla. 
Samozřejmě nesmíme opomenout, že nás čeká opět velká práce na přípravě našeho výročního představení, které by se mělo uskutečnit v červnu 2016 v historické budově Národního divadla.

 Jana Jodasová
vedoucí Baletní přípravky ND 

 

Týden ukázkových hodin Baletní přípravky ND

Jak se již stalo dobrou tradicí, opět v naší přípravce proběhl týden ukázkových hodin od 22. do 28. 1. 2016. V letošním roce nás poprvé navštívili i někteří sponzoři Národního divadla. Ti velmi ocenili úroveň našich žáků, kterou na ukázkových hodinách předvedli. Rodiče měli možnost se seznámit s výsledky práce svých dětí za uplynulé pololetí. Rovněž mohli pohovořit s vyučujícími pedagožkami a nahlédnout do kuchyně baletní školy. Některé momenty z tohoto týdne dokumentují naše fotografie. 

     

Řekli o nás

Podívejte se na novou podstránku našeho webu a seznamte se s vyjádřením některých žáků Baletní přípravky ND, kteří se stali významnými představiteli českého baletního umění a kultury vůbec.
Řekli o nás.