MENU

Baletní přípravka ND

  

Vzpomínáme nedožitých 91. narozenin paní Nadi Sobotkové

Před necelým měsícem jsme prožili velmi smutnou událost, kdy nás náhle opustila paní Mgr. Naďa Sobotková, spoluzakládající pedagožka Baletní přípravky Národního divadla a její vedoucí v letech
1983–2010. Shodou okolností to byl měsíc před jejími
91. narozeninami, které bychom s ní oslavili dne
20. dubna. V tento den si ji již připomeneme pouze krásnou vzpomínkou. Naše nadcházející představení BPND Taneční fantazie bude věnováno její památce.

Jana Jodasová
vedoucí BPND

 

 

... vítejte u nás, právě začínáme ... ► 

Vážení přátelé,
prožili jsme spolu mimořádný 60. jubilejní rok Baletní přípravky Národního divadla v sezoně 2012/13. Vrcholem této sezony byly bezpochyby dvě zásadní události, a to oslava krásných 90. narozenin paní Naděždy Sobotkové
a představení Baletní přípravky Národního divadla k 60. výročí její existence v historické budově ND. Součástí oslav byly i doprovodné akce spojené s křtem autobiografické knihy o Naděždě Sobotkové Národní divadlo? Alfa i omega mého života! a na I. balkoně dokumentární výstava o historii a současnosti Baletní přípravky. Na začátku představení se o své zážitky a zkušenosti s Baletní přípravkou ND podělila řada osobností baletního světa. Představení se vydařilo a to nejen díky nesmírné píli a úsilí všech pedagogů, účinkujících a dalších protagonistů, ale i díky rodičům, kteří přes napjatou situaci způsobenou jarní povodní
v Praze s vedením přípravky příkladně spolupracovali. Za velmi zdařilé můžeme považovat i oba běhy letošního soustředění Letní arabesky III v Kostelci nad Černými lesy. Jako již každoročně řada našich žákyň složila úspěšně přijímací zkoušky na Taneční konzervatoř
hl. m. Prahy. Hlavní události jubilejního roku jsou tedy za námi, nicméně s některými dozvuky tohoto výročí se setkáte ještě do konce kalendářního roku 2013.
V září se před námi otvírá nový, již 61. ročník naší existence. Tento rok nebude jednoduchý a to zejména proto, že se plným tempem rozeběhla rekonstrukce Anenského areálu, což s sebou přináší mnoho organizačních a jiných problémů. Nezbývá však, než abychom všichni společně,
tj. pedagogové, žáci a v neposlední řadě i rodiče toto období překonali ve vzájemné spolupráci
a toleranci.
Pokud jde o školní rok 2013/14 bude samozřejmě pokračovat účast Baletní přípravky ND na vybraných baletních představeních v průběhu divadelní sezony a budeme připravovat ke konci roku již třetí samostatné vystoupení naší školy. Rovněž bude naším záměrem, aby proběhlo další letní soustředění, které si již mezi žáky i rodiči za předcházející tři ročníky vydobylo svoje pozitivní místo. Pokud jde o nové aktivity, chtěli bychom posoudit reálné možnosti zapojení mimopražských baletních talentů do naší činnosti. Zároveň bychom chtěli zvážit i případné možnosti mezinárodní spolupráce
v naší oblasti. Samozřejmostí je, že v průběhu celého roku budeme aktualizovat a rozšiřovat naše webové stránky.
Jak vidno, školní rok 2013/14 bude opět naplněn řadou již osvědčených akcí, ale i pokusy jak neustrnout na místě a postoupit zase o krůček dále. Do nadcházejícího školního roku vstupujeme
s vírou a odhodláním, že se rozhodující záměry podaří úspěšně zrealizovat.

Jana Jodasová
vedoucí Baletní přípravky Národního divadla

Konkurz do Baletní přípravky ND

Baletní přípravka Národního divadla přijímá přihlášky ke konkurzu do prvního ročníku pro dívky od 6 do 7 let a pro chlapce od 7 do 8 let. Přijímá rovněž přihlášky pro starší dívky a chlapce, jejichž taneční schopnosti však musí být na úrovni věkově odpovídajícího ročníku Baletní přípravky ND.
Přihlášky zasílejte na příslušném formuláři (formulář ke stažení zde) do 30. května 2014 elektronicky na e-mail: j.jodasova@narodni-divadlo.cz

  

Řekli o nás

Podívejte se na novou podstránku našeho webu a seznamte se s vyjádřením některých žáků Baletní přípravky ND, kteří se stali významnými představiteli českého baletního umění a kultury vůbec.
Řekli o nás.

Romeo a Julie

V divadelní sezoně 2013/2014 byla uvedena ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 premiéra slavného baletu Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie v novém nastudování uměleckého šéfa Baletu Národního divadla Petra Zusky. Pro Baletní přípravku ND je tato premiéra velmi významná. Naši žáci dostali velkou příležitost podílet se na tomto novém ztvárnění, a to v rolích komediantů. Této možnosti si velmi vážíme a považujeme ji za další krok stvrzující fakt, že naše přípravka je nedílnou součástí baletního souboru Národního divadla. Všechny Vás zveme na tuto velkou událost do Státní opery.

 

 

 

Více o inscenaci najdete zde.

Žáci baletní přípravky v Šípkové Růžence

Vážení a milí příznivci Baletní přípravky ND, srdečně vás zveme na představení Šípkové Růženky na scéně Státní opery, na kterém se v rolích motýlků, strašidýlek a kočiček představí celá řada žáků naší baletní přípravky. Více informací o inscenaci zde.