MENU

Mezinárodní konference evropské organizace Pearle

Národní divadlo ve spolupráci s Asociací profesionálních divadel České republiky pořádá ve dnech 27. - 28. listopadu 2015 v přízemí Nostického paláce jubilejní 50. valnou hromadu Pearle.

Pearle je evropské sdružení zaměstnavatelů působících v oblasti živých umění, které prostřednictvím svých členů reprezentuje více než 4500 divadel a orchestrů, operní domů, festivalů a dalších organizací z celé Evropy. Pearle působí jako fórum pro výměnu informací, sdílení zkušeností a současně zastupuje své členy při jednání s Evropskou komisí a dalšími institucemi, jejichž jednání může mít vliv na sektor Performing Arts v Evropě. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách organizace www.pearle.ws