MENU

MEDAILE ARTIS BOHEMIAE AMICIS PRO SOŇU ČERVENOU

Ministr kultury Jiří Besser předal ve čtvrtek 6. ledna 2011 ve Stavovském divadle operní pěvkyni a herečce Soně Červené medaili Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění).

Ministr kultury Jiří Besser předal ve čtvrtek 6. ledna 2011 ve Stavovském divadle operní pěvkynia herečce Soně Červené medaili Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění). Ocenil tak jejídlouhodobé a cílevědomé přispívání k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i zahraničí.Slavnostní akt se uskutečnil na jevišti Stavovského divadla po šesté repríze inscenace VěcMakropulos. Hru Karla Čapka se souborem činohry Národního divadla a Soňou Červenou v hlavníroli nastudoval americký režisér a výtvarník Robert Wilson. „Paní Soňa Červená obětovala kultuře celý život, a přestože jsme o ní dlouhá léta za minuléhorežimu nesměli slyšet, reprezentovala v zahraničí významným způsobem Českou republiku. Je navícčlověk, který si této ceny bude nesmírně vážit, a já si zase nesmírně vážím toho, že jí můžujako ministr kultury tuto cenu předat.“Jiří Besser, ministr kultury ČR „Pan ministr ocenil paní Soňu za celoživotní šíření dobrého jména české kultury. Já si cenímpředevším jejího nezdolného životního optimismu a především její nekompromisní profesionality,která je pro nás – její kolegy – nikoliv „pouhým“ vzorem, ale především vlastní výzvou!“Michal Dočekal, umělecký šéf činohry Národního divadla