Návštěva divadla pro handicapované

Scény Národního divadla jsou přístupné pro handicapované a v hledištích jsou vyblokována zvláštní místa. Každou návštěvu doporučujeme předem konzultovat s obchodním oddělením Národního divadla.

Jak zakoupit vstupenky?

Máte-li zájem o návštěvu divadla a používáte invalidní vozík, kontaktujte nás, prosím, co nejdříve před představením. Kapacita blokovaných míst pro vozíček je na všech scénách omezená. Nerezervujte si, prosím, jiná místa v hledišti sami. V případě, že zvolíte způsob převzetí vstupenek na dobírku či doporučeně poštou, upozorňujeme na nutnost zakoupení vstupenek nejpozději 2 týdny před konáním představení.

Jak zakoupit předplatné?

Zájemci z řad handicapovaných diváků si mohou zakoupit i předplatné na scény Národního divadla. Předplatné je v prodeji 2x v sezoně – na jaře Celosezonní a na podzim Vánoční předplatné. Nákup předplatného pro vozíčkáře nebo osobu se sníženou schopností pohybu a orientace doporučujeme vždy konzultovat s oddělením předplatného.

Sleva na vstupenky

Národní divadlo poskytuje slevu 50 % pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P. Na jeden průkaz lze zakoupit nejvýše 1 vstupenku, na průkaz ZTP/P nejvýše 2 vstupenky, z toho 1 vstupenka je pro průvodce.

Popis přístupových cest do divadel

Do každé z divadelních budov je zvláštní přístupová cesta vhodná pro handicapované. Ve všech případech doporučujeme
asistenci průvodce. Personál divadla je k dispozici jako doprovod od vchodu do divadla k místu v hledišti.

Vyhrazená místa a sleva na parkování

V podzemních garážích Národního divadla v Ostrovní ulici č. 1 jsou vyhrazena 4 parkovací místa pro handicapované. Zároveň mohou držitelé průkazu ZTP a ZTP/P využít slevu ve formě 3 hodin parkování zdarma.

Kontaktujte nás

Informace o vstupenkách

pondělí–neděle 10–18 hodin